Quận Kiến An: Tổng thu ngân sách tăng 7% so với cùng kỳ

10:49 17/08/2019

Từ đầu năm đến nay, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tận thu ngân sách nên hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách của quận Kiến An đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.
Tập trung cao vào các khoản thu từ đất

Tổng thu ngân sách tháng 7 của quận đạt 53 tỷ đồng, nâng tổng thu ngân sách 7 tháng qua đạt 326,8 tỷ đồng, bằng 58% KH, tăng 7% so cùng kỳ. Trong đó có một số khoản thu đạt kết quả cao, như: thuế ngoài quốc doanh tháng 7 đạt 7,5 tỷ đồng, 7 tháng đạt 50,2 tỷ đồng, bằng 53% KH, tăng 9% so cùng kỳ; thuê đất tháng 7 đạt 1 tỷ đồng, 7 tháng đạt 14,31 tỷ đồng, bằng 57% KH; phí, lệ phí tháng 7 thực hiện 220 triệu đồng, lũy kế 7 tháng đạt 4,16 tỷ đồng, bằng 63% KH; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tháng 7 đạt 30 triệu đồng, 7 tháng đạt 4,76 tỷ đồng, bằng 103% KH...

Công tác chi ngân sách đáp ứng yêu cầu chi thường xuyên và đột xuất của quận. Địa phương đã thẩm định quyết toán ngân sách năm 2018 khối phường, hoàn thiện quyết toán ngân sách năm 2018.

Hiện, cùng với việc đôn đốc các chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định quyết toán các công trình đã đến thời hạn quyết toán theo quy định; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2019; xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020; đối chiếu tăng lương tối thiểu với các đơn vị dự toán, UBND các phường; quận Kiến An đang đẩy mạnh công tác rà soát, khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo tăng thu ngân sách, trong đó tập trung cao các khoản thu từ đất và các khoản thu đạt thấp.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích