Quận Kiến An: Tổng thu ngân sách trong tháng 10 đạt 31,975 tỷ đồng

09:26 24/11/2019

10 tháng qua, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, hầu hết các chỉ tiêu thu ngân sách của quận Kiến An đều tăng so với cùng kỳ năm 2018.
Tổng thu ngân sách trong tháng 10 quận Kiến An đạt 31,975 tỷ đồng

Tổng thu ngân sách trong tháng 10 đạt 31,975  tỷ đồng, 10 tháng đạt 453,231 tỷ đồng, bằng 77% KH, tăng 9%. Thu cân đối ngân sách tháng 10 đạt 8,368 tỷ đồng, 10 tháng đạt 181,426 tỷ đồng, bằng 57% KH, bằng 99% so với cùng kỳ.

Trong đó có một số khoản thu đạt cao như: Thu thuế ngoài quốc doanh tháng 10 đạt 5,920 tỷ đồng, 10 tháng đạt 67,894  tỷ đồng, bằng 71% KH; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 10 tháng đạt 4,851 tỷ đồng, bằng 105% KH...

Bên cạnh đó, tổng chi ngân sách trong tháng 10 của địa phương là 46,800 tỷ đồng, tổng 10 tháng là 311,579 tỷ đồng, đạt 75% KH, bằng 123% so với cùng kỳ. Công tác chi ngân sách luôn đáp ứng việc chi thường xuyên và đột xuất của quận .

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải  ngân vốn đầu tư công năm 2019, quận Kiến An đang tập trung rà soát, đề ra các giải pháp khai thác triệt để các nguồn thu, phấn đấu tăng thu ngân sách và xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2020...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông