Quận ủy Dương Kinh trao Huy hiệu đảng tặng 141 đảng viên

09:50 11/10/2019

Từ đầu năm đến nay, công tác xây dựng Đảng được Quận ủy Dương Kinh đặc biệt quan tâm.

Phó Bí thư Thường trực quận ủy Dương Kinh Nguyễn Minh Phương trao Huy hiệu đảng tặng đảng viên

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quận ủy tập trung tuyên truyền thực hiện chủ đề năm 2019, các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và quận; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, quận ủy.

Về bồi dưỡng nghiệp vụ, lý luận chính trị, quận ủy triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019, tổ chức 16 lớp với 1.809 học viên.

Trong công tác cán bộ, quận ủy ban hành 2 Quy định về tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện quận ủy quản lý.

Cùng với đó, quận ủy thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với 21 cán bộ tại 19 đơn vị; kiện toàn, bổ sung 18 cấp ủy cơ sở tại 10 chi, đảng bộ trực thuộc; cho ý kiến hiệp y, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với 9 cán bộ tại 4 đơn vị.

Đồng thời, kết nạp cho 34 đồng chí, đạt 34% kế hoạch, chuyển đảng chính thức cho 51 đồng chí; tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 126 đảng viên; quyết định xóa tên 3 đảng viên; tổ chức trao Huy hiệu đảng tặng 141 đảng viên…

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông