Sản lượng khai thác thủy sản tăng 6,16%

15:30 07/09/2017

Tháng 8, diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố đạt 10.737,5 ha, bằng 95,49% so với cùng kỳ.

                                                             Sản lượng khai thác thủy sản đạt gần 6,2 nghìn tấn

Trong đó, cá các loại chiếm 7.321,6 ha, tôm các loại chiếm 2.947,5 ha, các loài thủy sản khác chiếm 468,5 ha. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng nuôi trồng thủy sản của thành phố trong tháng ước đạt 2.616,9 tấn, bằng 107,1% so với cùng kỳ, nâng tổng sản lượng 8 tháng đầu năm đạt 40.770,6 tấn.

Thành phố đã sản xuất, dịch vụ trên 165 triệu con giống thủy sản các loại. Trong sản xuất không phát hiện diện tích nuôi thủy sản bị nhiễm bệnh.

Đối với lĩnh vực khai thác thủy sản, sản lượng khai thác tháng 8 ước đạt 6.180 tấn, tăng 6,16% so với cùng kỳ, nâng tổng sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng của thành phố đạt trên 49.506 tấn.

Ngoài ra, trong tháng ngành nông nghiệp đã tiến hành thẩm định, xét duyệt 170 tàu khai thác thủy sản đóng mới, cải hoán.

Trong đó, cấp văn bản chấp thuận đóng mới cho 10 tàu, cải hoán 15, giám sát đóng mới 15 tàu, kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đối với 60 lượt tàu; đóng mới 10 tàu, chuyển nhượng 10 tàu, cải hoán 40 tàu, xét duyệt thiết kế 10 hồ sơ...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông