Sửa chế độ hưu trí cho các quân nhân chống Mỹ

16:36 10/02/2011

Các quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phụcviên, xuất ngũ sẽ được hưởng chế độ hưu trí.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30-1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Văn bản mới này sửa đổi, bổ sung đối tượng được thực hiện chế độ hưu trí hàng tháng là những quân nhân nhập ngũ từ ngày 30-4-1975 trở về trước, có 20 năm trở lên phục vụ quân đội, hiện không thuộc diện đang được hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động hoặc chế độ bệnh binh hàng tháng, thuộc các trường hợp như đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000.

Nghị định cũng bổ sung các đối tượng quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ là thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên đang điều trị tại các trung tâm điều dưỡng thương binh hoặc từ trung tâm điều dưỡng thương binh đã về gia đình trước ngày 1-4-2000; quân nhân phục viên, xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 1-4-2000...

Đối tượng không áp dụng của Nghị định trên là các trường hợp như đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi; vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù chung thân; đang thi hành án tù giam vì bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia, chưa được xóa án tích; xuất cảnh trái phép hoặc đang bị tòa án tuyên bố là mất tích.


TTXVN


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông