Tạm thời khai thác cầu Bính

18:18 09/10/2010

Thực hiện Công văn số 7301/BGTVT-KHCN ngày 8-10-2010 của Bộ Giao thôngvận tải về việc thực hiện kế hoạch, xử lý khắc phục sự cố cầu Bính,thành phố Hải Phòng.
Thực hiện Công văn số 7301/BGTVT-KHCN ngày 8-10-2010 của Bộ Giao thôngvận tải về việc thực hiện kế hoạch, xử lý khắc phục sự cố cầu Bính,thành phố Hải Phòng.

Căn cứ Công văn số 5894/UBND-GT ngày 8-10-2010 của Uy ban nhân dân thành phố về việc cho phép ô tô có trọng tải phù hợp qua cầu Bính. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Uy ban nhân dân thành phố, Sở Giao thông vận tải xin thông báo việc khai thác tạm thời cầu Bính như sau:

Kể từ ngày 9-10-2010, xe ô tô có tổng tải trọng tối đa 3,5 tấn (bao gồm trọng lượng xe và hàng) và xe chở khách dưới 16 chỗ được phép qua cầu Bính. Các xe ô tô khi tham gia giao thông trên cầu phải tuân thủ các điều kiện sau: tốc độ tối đa cho phép là 25 km/h, cự ly tối thiểu giữa hai xe là 8 mét với điều kiện tốc độ gió nhỏ hơn 15 m/s và chỉ cho phép lưu thông trên hai làn xe (trong đó một làn dành cho xe thô sơ) sát lan can phía thượng lưu.

Ban quản lý dự án các cầu Hải Phòng chủ trì phối hợp chặt chẽ với Phòng cảnh sát giao thông sắt, bộ - Công an thành phố, Thanh tra Sở giao thông vận tải có biện pháp cụ thể điều tiết giao thông, đảm bảo nghiêm ngặt các điều kiện khống chế nêu trên.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha