Tập trung khống chế, ngăn chặn dịch cúm gia cầm A/H5N6

11:04 03/08/2018

Để chủ động khống chế, ngăn chặn dịch cúm gia cầm A/H5N6 lây lan gây thiệt hại trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP vừa ban hành Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp chống dịch, khống chế, ngăn chặn dịch. Theo đó, Chủ tịch UBND các huyện/quận, xã/phường/thị trấn khẩn trưởng triển khai một số nhiệm vụ sau:

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát, phòng chống dịch.

Thành lập các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị, vùng ổ dịch cũ; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với các địa phương có dịch: tổ chức thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại chăn nuôi, nơi chôn hủy gia cầm bệnh, khu vực xung quanh theo hướng dẫn của Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi & Thú y.

Thông báo cho các hộ, thôn, xã xung quanh về tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm. Thành lập các tổ kiểm dịch động vật tạm thời tại các đầu mối giao thông ra vào ổ dịch, bố trí lực lượng thường trực 24/24h, kiểm soát chặt chẽ, không cho vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào vùng dịch.

Thống kê tổng đàn gia cầm nuôi trên địa bàn xã, tăng cường theo dõi, giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm, dịch cúm gia cầm trên người, đặc biệt là các hộ có gia cầm ốm, chết, tiêu hủy do dịch để phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh báo về Chi cục Chăn nuôi & Thú y, các cơ quan Y tế theo quy định.

UBND cấp huyện tổng hợp tình hình dịch cúm gia cầm trên địa bàn, báo cáo về Chi cục Chăn nuôi & Thú y trước 16h hàng ngày để Chi cục tổng hợp, báo cáo Sở, UBND TP, Cục Thú y theo quy định phòng chống dịch hiện hành.

Đối với các địa phương chưa có dịch: chỉ đạo chính quyền cơ sở, các ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật địa phương tổ chức tăng cường giám sát dịch bệnh đến tận hộ, cơ sở chăn nuôi, kinh doanh, giết mổ gia cầm, cơ sở ấp trứng, chợ buôn bán gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trên địa bàn nhằm phát hiện sớm các trường hợp gia cầm mắc bệnh, chết nghi dịch cúm gia cầm; áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời.

Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm theo chỉ đạo của Sở NN&PTNT; chuẩn bị đủ nhân, vật lực, kịp thời chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra.

Sở NN&PTNT chủ trì, kết hợp với các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch thành phố kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch tại các địa phương. Triển khai Quyết định phê duyệt kinh phí chống dịch của UBND TP, tổ chức cung ứng kịp thời vắc xin, hóa chất đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch cúm gia cầm của các địa phương.

Sở Công thương, Công an thành phố, bố trí cán bộ quản lý thị trường, CSGT tham gia tăng cường lực lượng liên ngành tại các trạm kiểm dịch động vật cố định cầu Đá Bạc - Thủy Nguyên, các chốt kiểm dịch liên ngành tại các địa phương; thường trực 24/24h để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông