Thanh niên là lực lượng chủ công trong hội nhập quốc tế

14:56 22/11/2011

Chiều 21-11, tại trụ sở Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị Ban thường vụ Thành ủy, sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa X về công tác thanh niên, gắn với tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TU của Ban thường vụ Thành ủy về chiến lược phát triển thanh niên Hải Phòng đến năm 2010, ban hành Chiến lược phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011-2020.

Tính đến năm 2010, số lượng thanh niên thành phố chiếm khoảng 35% dân số và 56% lực lượng lao động xã hội, trình độ từng bước được cải thiện đáng kể; 7,56% thanh niên thành thị và 2,88% thanh niên nông thôn có trình độ cao đẳng trở lên. Theo đánh giá, trong 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của TW về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, nhận thức về công tác thanh niên của hệ thống các cấp ủy, chính quyền và ban ngành, đoàn thể đã có chuyển biến tích cực, hoạt động của các tổ chức đoàn, hội thanh niên có nhiều đổi mới...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, nhiều ý kiến của đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, xác định sự cần thiết tiếp tục thực hiện các nghị quyết về công tác thanh niên, nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên và các tổ chức hội. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành cho rằng thanh niên là lực lượng chủ công trong hội nhập quốc tế, phát triển khoa học kỹ thuật, nắm bắt công nghệ và quản lý, có vai trò đặc biệt trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: mục tiêu chung trong công tác thanh niên là phải bám chắc vào tinh thần các nghị quyết, đề cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm đối với văn hóa cộng đồng, rèn luyện tác phong kỷ luật kỷ cương… trong thanh niên. Trên cơ sở đó, xây dựng mục tiêu cụ thể cho từng lĩnh vực, khu vực, đổi mới phương thức đào tạo nghề cho thanh niên, đi vào thực chất hiệu quả, đào tạo ai được người đó, nghề gì chắc nghề đó. Chú trọng xây dựng môi trường xã hội và gia đình lành mạnh, tăng cường vai trò của các cấp ủy, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đối với việc tiếp tục thực hiện các nghị quyết về công tác thanh niên.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích