.

Huyện Kiến Thụy: Hiến 1.225m2 đất xây dựng nông thôn mới

Thứ Tư, 04/01/2017, 20:22 [GMT+7]
.

 

Làm đường nông thôn mới
Làm đường nông thôn mới

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), năm 2016, huyện Kiến Thụy đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và thu được những kết quả nổi bật, đáng ghi nhận.

Trong đó, Hội nông dân huyện đã vận động hội viên đóng góp 7.383 ngày công, 184 tấn lương thực thực phẩm, cây, con trị giá 1,88 tỷ đồng, giúp 630 hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Hội Phụ nữ huyện đẩy mạnh tuyên truyền hội viên về vệ sinh môi trường, hiến đất làm đường nội đồng, giao thông thôn xóm và dồn điền đổi thửa; nhất là triển khai hội thi “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM tại xã Ngũ Phúc. Đoàn thanh niên huyện phát động phong trào thanh niên chung tay xây dựng NTM và đã vận động được 22,5 triệu đồng xây dựng 1 tuyến đường tại Ngũ Phúc - xã điểm về đích xây dựng NTM trong năm 2016.

Còn theo báo cáo của Phòng NN-PTNT huyện Kiến Thụy, năm 2016, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến và góp 1.225m2 đất nông nghiệp; 270m2 đất thổ cư; góp 1.701 ngày công lao động, tháo dỡ 272m tường bao; ủng hộ 4.262m3 gạch, đá, cát, sỏi… phục vụ các công trình xây dựng NTM.

Tổng nguồn vốn xây dựng NTM trong năm của huyện đạt 67,636 tỷ đồng; trong đó, vốn trực tiếp từ ngân sách Trung ương và thành phố là 25,911 tỷ đồng; ngân sách huyện là 10,76 tỷ đồng; ngân sách xã 2,024 tỷ đồng; vốn huy động doanh nghiệp và dân cư tại chỗ là 1,55 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác 18,94 tỷ đồng, vốn tín dụng 8,5 tỷ đồng...

PĐT

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.