.

Hoàn thiện Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển xe buýt

Thứ Sáu, 24/02/2017, 07:21 [GMT+7]
.

Sáng 23-2, UBND TP họp Hội đồng thẩm định đánh giá Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì.

Trước đó, từ 25-6-2007, UBND TP ra Quyết định số 1118/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 trong bối cảnh mạng lưới xe buýt phát triển chưa hợp lý, chưa phủ đến các khu vực có nhu cầu đi lại lớn.

Sự kết nối giữa các tuyến rất hạn chế; nguồn lực đầu tư cho hoạt động yếu; thiếu chính sách hỗ trợ hoạt động và vận tải xe buýt chỉ đáp ứng được khoảng 1,3% nhu cầu đi lại, chưa tương xứng với vị thế của đô thị Hải Phòng. Trên cơ sở QĐ 1118 nêu trên, ngành chủ quản (Giao thông vận tải) hợp tác với Viện Chiến lược & Phát triển giao thông vận tải (Bộ GTVT) đã nghiên cứu, xây dựng báo cáo Hội đồng thẩm định Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Sau khi nghe Cơ quan tư vấn báo cáo nội dung dự án, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình thay mặt Hội đồng thẩm định kết luận: Đây là dự án rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố bởi phát triển VTHKCC bằng xe buýt gắn với thực tiễn đầu tư và đáp ứng yêu cầu đi lại của người dân.

Hội đồng thẩm định đánh giá cao Sở GTVT, Cơ quan tư vấn đã làm tốt, kỹ lưỡng dự thảo dự án điều chỉnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, Sở GTVT, Ban thư ký và Cơ quan tư vấn cần rà soát đánh giá lại toàn bộ nội dung thực hiện hợp đồng tư vấn; đồng thời tiếp thu ý kiến của thành viên hội đồng tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện Dự án phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố hiện nay và những năm tiếp theo.

Trong đó, Hội đồng thẩm định quyết định trình cơ quan có thẩm quyền, trước khi trình UBND TP xem xét điều chỉnh quy hoạch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (thay vì đến năm 2020), vì lẽ thời gian quán ngắn. Việc thực hiện dự án phải bảo đảm tính khoa học thực tiễn và chú ý tới hiệu quả xã hội khi triển khai thực hiện.

Đoàn Lanh

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.