Thứ năm, 27 Tháng 7, 2017 - 19:35

Chuyện quản lý: Tư tưởng phải thông

Tạo: 17/07/2017 - 16:26

Gần đây, dư luận được phen xao động với chuyện “thu tiền tác quyền âm nhạc trong khách sạn”, hay “cấp phép cho Quốc ca”… tất cả đều liên quan đến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả, tác phẩm.  Việc triển khai đã thể hiện tính “sốt sắng thái quá”, gây bất bình trong dư luận xã hội.

Hiện nay, trên lĩnh vực sở hữu trí tuệ, pháp luật nước ta về cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu bảo hộ quyền tác giả. Tuy nhiên, nhìn vào thực tiễn, tình trạng xâm phạm bản quyền vẫn ở mức phổ biến, hành vi xâm phạm diễn ra đối với tất cả các dạng hình, từ văn học, khoa học đến sân khấu, điện ảnh, công nghệ thông tin, báo chí…, làm tổn hại đến quyền lợi chính đáng của tác giả. Từ vấn đề này cho thấy, dù có nhiều ý kiến khác nhau nhưng thi hành pháp luật về bảo hộ quyền tác giả là việc phải làm, đơn giản đó là nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

Tại Hải Phòng, UBND TP vừa có Quyết định số 1769/QĐ-UBND ngày 11-7-2017, “về việc phê duyệt đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”. Có thể thấy, đây là động thái hết sức quan trọng, là cơ sở để cụ thể hóa chính sách pháp luật về bảo hộ bản quyền tác giả, tác phẩm trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên nhìn từ kinh nghiệm của cả nước liên quan đến vấn đề này, cho thấy việc triển khai thực hiện đề án cần có một lộ trình, chứ không thể lập tức được.

Thời gian qua, ngành Văn hóa và các cơ quan chức năng của thành phố đã triển khai việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hộ quyền tác giả. Cụ thể trong 6 năm (2011-2016) đã tổ chức 7 hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tập huấn với hơn 900 lượt người tham dự, nhưng tính hiệu quả có lẽ chưa được đánh giá đúng bản chất, khi rất thiếu những thông tin tương tự từ cơ sở. Bởi lẽ con số “7 hội thảo và 900 lượt người” chưa phản ánh hết nhận thức của một thành phố hai triệu dân như Hải Phòng. 

Thiết nghĩ, để một chính sách khả thi đi vào cuộc sống, ngành Văn hóa cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp tuyên truyền, nếu hời hợt thì “tư tưởng không thông, bình-tông mang không nổi”, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mục tiêu đề ra.

Hoàng Minh