Thứ năm, 29 Tháng 6, 2017 - 19:13

Ý kiến của Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ huyện An Dương

Tạo: 21/04/2017 - 07:57

Văn phòng Thành ủy vừa có thông báo số 112-TB/TU ngày 20-4-2017, truyền đạt ý kiến của Thường trực Thành ủy về công tác cán bộ của huyện An Dương.

Theo đó, ngày 20-4-2017, Thường trực Thành ủy nghe Thường trực Huyện ủy An Dương báo cáo về tình hình báo chí phản ánh đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện An Dương: “6 người trong một gia đình giữ các chức danh quan trọng trong huyện”.

Thường trực Thành ủy có ý kiến giao Ban tổ chức Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở nội vụ và Thường trực Huyện ủy An Dương rà soát, báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 25-4-2017.

 LMT