Thông qua dự thảo đề án vị trí việc làm

16:32 29/12/2014

 

Đoàn viên thanh niên tìm kiếm thông tin việc làm tại Sàn giao dịch việc làm thanh niên
Đoàn viên thanh niên tìm kiếm thông tin việc làm tại Sàn giao dịch việc làm thanh niên

 

Chiều 27-12, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan quản lý nhà nước và trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố tổ chức hội nghị thông qua dự thảo đề án để trình UBND thành phố. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Nội vụ về chương trình CCHC, cải cách công chức, công vụ, việc xây dựng đề án vị trí việc làm cho các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố trong thời gian qua đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ của HĐND, Thành ủy, UBND thành phố và đơn vị chủ trì là Sở Nội vụ.

Đề án là cơ sở khoa học để sử dụng một cách hiệu quả, hợp lý biên chế hành chính, sự nghiệp; đáp ứng yêu cầu trước mắt là thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho sự định biên của thành phố năm 2015 và công tác CCHC nhà nước trong những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng đề án đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh đề án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian tới.

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích