Thu hẹp các trường hợp được nhà nước giao đất

01:04 02/06/2014

Nhằm đảm bảo bình đẳng hơn trong việc tiếp cận đất đai của các thành phần kinh tế, đặc biệt giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm quỹ đất, Luật đất đai 2013 quy định thu hẹp các trường hợp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc không thu tiền sử dụng đất và mở rộng các đối tượng thuộc diện thuê đất.

Cụ thể, nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với các trường hợp: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, NTTS, làm muối, đất thương mại, dịch vụ, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm, xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Luật đất đai 2013 cũng bổ sung quy định nhà nước cho thuê đất để tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, DN có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất nhằm thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê, sử dụng đất để xây dựng công trình sự nghiệp; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc.

Đối với đơn vị vũ trang nhân dân cũng với các mục đích sản xuất như trên kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thì nhà nước cũng chuyển sang cho thuê đất và thu tiền thuê đất hàng năm.

KO 


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích