Tích cực tham gia xây dựng pháp luật

17:35 10/02/2011

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội - HĐND thành phố vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, cán bộ, nhân viên Văn phòng tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, tham mưu và phục vụ tốt Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Thường trực HĐND thành phố trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ liên quan, công tác tổ chức kỳ họp HĐND thành phố; tăng cường giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố.

Trong năm 2011, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP tập trung làm tốt công tác tham mưu, phục vụ, đồng thời duy trì thường xuyên hoạt động tiếp công dân, tích cực tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, lấy ý kiến cử tri; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng theo hướng tinh gọn, phát huy năng lực, sở trường công tác của mỗi cá nhân, góp phần nâng cao hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố và các kỳ họp của HĐND thành phố.
Nhân dịp này, Văn phòng đã biểu dương 16 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.


VA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông