Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

15:05 28/11/2011

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND TP khoá XIV, sáng 24-11, Ban kinh tế-ngân sách đã có cuộc làm việc với Sở TNMT về dự thảo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 và giá các loại đất trên địa bàn TP năm 2012.

Tại cuộc làm việc, đơn vị tư vấn là Trung tâm nghiên cứu quy hoạch và kinh tế đất thuộc Bộ TNMT đã trình bày dự thảo đề án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, theo phản ánh của đại diện lãnh đạo các quận, huyện thì còn nhiều địa danh, số liệu chưa chính xác. Bên cạnh đó, việc tăng hoặc giảm quỹ đất nông nghiệp, đất quốc phòng, rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản… tại một số địa phương chưa hợp lý.

Sau khi làm rõ nguyên nhân, Trưởng ban kinh tế - ngân sách HĐND TP đã yêu cầu đơn vị tư vấn, Sở TNMT và các quận, huyện phối hợp chặt chẽ hơn nữa để bổ sung, hoàn thiện dự thảo đề án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sớm trình HĐND TP trong kỳ họp tới. Đơn vị tư vấn cũng cần chú ý tới quy hoạch sử dụng đất trong chương trình xây dựng nông thôn mới; quỹ đất nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực; phân loại vị trí đất nông nghiệp trong bảng giá đất năm 2012…

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích