Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị

15:18 04/03/2010

Chiều 3-3, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành - Trưởng ban Ban Chỉđạo (BCĐ) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) thành phố đã chủ trì cuộc họp quán triệt thực hiện chương trình công tác của BCĐ về PCTN thành phốtới lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị hữu quan.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo cuộc họp
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Theo đó, bám sát phương hướng nhiệm vụ công tác PCTN năm 2010 của Văn phòng BCĐ Trung ương về PCTN, cũng như nhiệm vụ trong công tác này của Thành ủy và UBND thành phố, BCĐ về PCTN thành phố đã quán triệt, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, các địa phương nhằm triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2010 với 5 nội dung lớn.

Bao gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTN; công tác xây dựng và hoàn thiện các quy định quản lý, phòng ngừa tham nhũng; công tác chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các quy định phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng và công tác kiện toàn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCĐ về PCTN thành phố, kịp thời biểu dương khen thưởng người có thành tích PCTN…

Qua nghe ý kiến tham gia của các sở, ngành hữu quan, Trưởng ban BCĐ về PCTN TP Nguyễn Văn Thành kết luận, giao nhiệm vụ cho các ngành, các địa phương căn cứ chương trình công tác của BCĐ về PCTN thành phố để chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp của địa phương, đơn vị mình, nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác PCTN ở các lĩnh vực như: quản lý đất đai, khoáng sản, thuế, hải quan, cổ phần hóa doanh nghiệp, đầu tư… và cần chú trọng, phát huy hơn nữa vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi, vụ việc tham nhũng trên địa bàn thành phố.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông