Tiểu ban Chỉ đạo công tác đặc xá năm 2021 CATP: Họp xét đề nghị đặc xá đối với phạm nhân đủ điều kiện

11:16 23/07/2021

Sáng 23-7, Tiểu ban chỉ đạo công tác đặc xá năm 2021 CATP tổ chức họp xét đề nghị đặc xá cho phạm nhân đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ, danh sách gửi tổ thậm định liên ngành số 2 của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương. Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP dự, chỉ đạo cuộc họp.
Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Căn cứ Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30-6-2021 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 và các văn bản, quyết định, hướng dẫn thi hành của Hội đồng tư vấn đặc xá, của Bộ Công an về thực hiện công tác đặc xá năm 2021; ngày 17-7-2021, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-CAHP-PC10 về triển khai công tác đặc xá năm 2021 trong lực lượng CATP; Quyết định số 164/QĐ-CAHP-PC10 về việc thành lập Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 để chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác đặc xá theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trước đó, Giám đốc CATP đã triệu tập các đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa phương có liên quan tham gia hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021 do Cục C10 - Bộ Công an tổ chức, bảo đảm đúng thành phần.

Ngay sau hội nghị tập huấn, Trại Tạm giam CATP và Cơ quan thi hành án hình sự Công an các quận, huyện đã tổ chức thực hiện đúng các quy trình về công tác đặc xá, lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá cho những phạm nhân đủ điều kiện.

Tại cuộc họp, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá CATP đã tiến hành xét duyệt hồ sơ 23 phạm nhân; trong đó có 21 hồ sơ của Trại tạm giam CATP, 1 hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự CAH Thủy Nguyên, 1 hồ sơ của Cơ quan thi hành án hình sự CAH Vĩnh Bảo, để trình Tổ thẩm định liên ngành kiểm tra, thẩm định tại Trại Tạm giam CATP vào sáng 24-7 (theo kế hoạch).

Để công tác xét, duyệt hồ sơ phạm nhân đề nghị đặc xá 2021 bảo đảm thời gian, hiệu quả, tại cuộc họp, dưới sự điều hành của Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, các đồng chí trong Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá 2021 CATP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, căn cứ vào các quy định về đặc xá, nghiên cứu hồ sơ phạm nhân được đề nghị đặc xá, có ý kiến đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

Trại Tạm giam CATP, Cơ quan thi hành án hình sự CAH Thủy Nguyên và CAH Vĩnh Bảo đã trả lời, giải trình mọi ý kiến của các thành viên trong Tiểu ban chỉ đạo đặc xá năm 2021 CATP về từng hồ sơ phạm nhân đề nghị đặc xá năm nay.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, giao Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP - Thường trực Cơ quan thi hành án hình sự CATP có trách nhiệm tập hợp danh sách, chuẩn bị hồ sơ phạm nhân phục vụ công tác thẩm định của Tổ thẩm định số 2 làm việc tại Trại Tạm giam CATP; chuyển báo cáo, toàn bộ hồ sơ đã được Tổ thẩm định số 2 thẩm định cùng danh sách, biên bản thẩm định gửi về Cục C10 - Bộ Công an để trình Hội đồng tư vấn đặc xá.

Phó Giám đốc giao Trại Tạm giam CATP và Cơ quan thi hành án hình sự CAH Thủy Nguyên, CAH Vĩnh Bảo chuẩn bị hồ sơ chu đáo trả lời, giải trình các câu hỏi của thành viên Tổ thẩm định số 2 trong quá trình thẩm định hồ sơ phạm nhân đề nghị đặc xá 2021.

Sau khi có kết quả thẩm định phải thông báo danh sánh người được đề nghị đặc xá đã được Tổ thẩm định liên ngành nhất trí đề nghị đặc xá về nơi cư trú; chỉ đạo Công an các quận, huyện có kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Phòng Hậu cần chủ trì, phối hợp với Trại Tạm giam CATP chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, trang thiết bị phòng chống dịch Covid – 19 cho buổi làm việc với Tổ thẩm định số 2 tại Trại tạm giam CATP và lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích