Tìm hiểu Luật đất đai

16:30 27/06/2014

Phân biệt nguyên tắc bồi thường về đất và nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản gắn liền với đất

Thời gian qua cho thấy, các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Luật đất đai 2003 đã khiến các bộ, ngành, địa phương rất khó thống nhất khi xử lý các vấn đề phát sinh trên thực tế. Khắc phục hạn chế này, Luật đất đai 2013 quy định rõ, tách bạch giữa nguyên tắc bồi thường về đất và nguyên tắc bồi thường về thiệt hại tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất.

Cụ thể, tại điều 74 quy định: Người sử dụng đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường thì việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi. Nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi.

Đối với nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất kinh doanh khi nhà nước thu hồi đất tại điều 88 chỉ rõ: Khi nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường; khi nhà nước thu hồi đất mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải ngừng sản xuất kinh doanh mà có thiệt hại thì được bồi thường thiệt hại.

Việc bồi thường về đất, thiệt hại về tài sản gắn liền với đất phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông