Toạ đàm “Công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua - Tầm nhìn cho giai đoạn mới”

14:01 04/06/2021

Sáng 4-6, Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam tổ chức toạ đàm trực tuyến “Công tác đối ngoại nhân dân nhìn lại chặng đường 10 năm qua - Tầm nhìn cho giai đoạn mới”. Đồng chí Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam dự, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu Hải Phòng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố - Đỗ Tràng Thành, đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố tham dự hội nghị.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW ngày 6-7-2011 của Ban Bí thư TW Đảng khoá XI về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, 10 năm qua, Ban Thường vụ Uỷ ban TW MTTQ Việt Nam luôn chú trọng công tác phổ biến, tuyên truyền ngày càng sâu rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, lồng nghèo các chương trình, hoạt động tới các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, nhất là nội dung Chỉ thị 04 tới hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên để tạo sự chuyển biến trong toàn hệ thống.

Nhờ đó, Mặt trận đã củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác đi vào chiều sâu với các nước láng giềng, các đối tác truyền thống (Lào, Campuchia, Cu - Ba); mở rộng quan hệ, ký bản ghi nhớ với 5 đối tác mới có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tích cực tham gia diễn đàn Nhân dân ASEAN; duy trì quan hệ với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước tại Việt Nam.

Tích cực tham gia tổ chức AICESIS từ năm 2009 với vai trò là giám sát viên, thông qua hội nghị thường niên, Mặt trận đã có đóng góp thiết thực qua chuyên đề xoá đói, giảm nghèo, xã hội số, công nghệ số; kết nối và từng bước phát triển quan hệ với các đối tác quốc tế có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở khu vực Châu Á, Châu Phi, Châu Âu.

Đồng thời tích cực hướng dẫn MTTQ các cấp tích cực tham gia công tác vận động, đấu tranh dư luận về các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, hoà bình, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, kêu gọi bạn bè quốc tế ủng hộ công cuộc đổi mới của Việt Nam, nhất là trước những diễn biến phức tạo tại biển Đông trong những năm gần đây. Thông qua các diễn đàn AICESIS, Mặt trận đã tranh thủ quảng bá hình ảnh đất nước, tuyên truyền thành tựu đổi mới, kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức Quốc tế đối với nhân dân Việt Nam…

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau nhìn lại kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 04; phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn khi thực hiện Chỉ thị và thảo luận, đưa ra những giải pháp về cơ chế chính sách, các biện pháp, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, thành công để tăng cường hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường sự phối hợp đảm bảo sự chặt chẽ thống nhất giữa ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông