Toàn thành phố Hải Phòng có 116.337 cơ sở kinh tế, sự nghiệp, tôn giáo

15:40 01/07/2022

Chiều 30-6, BCĐ thành phố Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính tổ chức tổng kết và công bố kết quả điều tra năm 2021. Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng BCĐ dự. Cùng dự có các thành viên BCĐ; lãnh đạo các ngành; các địa phương…

                                               Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo

     Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các địa phương, đơn vị. Đồng chí Phó chủ tịch nhấn mạnh, đây là cuộc tổng điều tra quy mô lớn, diện rộng, có nhiều phương pháp điều tra mới nhưng đã được triển khai thực hiện tốt, đạt yêu cầu đề ra, thể hiện sự quan tâm của thành phố và các quận, huyện, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao. 

                                    

Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao bằng khen của Bộ KHĐT cho Cục Thống kê Hải Phòng và 5 cá nhân

                               

                                     

             Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Tổng điều tra kinh tế 2021

   Theo đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố, kết quả tổng điều tra thể hiện bức tranh kinh tế của Hải Phòng với mức tăng trưởng cao, thể hiện ở số lượng doanh nghiệp tăng gần 27% và số lượng lao động tăng gần 8%, phù hợp với xu thế phát triển chung của thành phố. Đồng chí Lê Anh Quân yêu cầu Cục Thống kê tiếp tục hoàn thiện báo cáo; phân tích, đánh giá số liệu, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố và hoạch định chính sách phát triển cho giai đoạn tiếp theo. Các cơ quan báo chí thành phố tuyên truyền về kết quả cuộc điều tra, đi sâu phân tích các số liệu, làm rõ sự phát triển của kinh tế thành phố.

    Theo ông Lê Gia Phong, Cục trưởng Cục Thống kê Hải Phòng, cuộc tổng điều tra được thực hiện bài bản, công phu, chặt chẽ, bảo đảm các yêu cầu đề ra. Công tác tuyên truyền; rà soát; tuyển chọn điều tra viên, giám sát viên; thu thập thông tin, điều tra; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nghiệm thu kết quả được thực hiện theo đúng chỉ đạo của BCĐ thành phố và kế hoạch đề ra. 

                                      

                                                 Cục trưởng Cục Thống kê Lê Gia Phong báo cáo kết quả tổng điều tra

     Kết quả, tổng số cơ sở kinh tế, sự nghiệp, tôn giáo của Hải Phòng là 116.337 cơ sở (không bao gồm các hộ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản), tăng 0,01% (tương ứng 9 cơ sở) so với tổng điều tra năm 2017; thu hút 693.673 lao động, tăng 7,91% (tương ứng tăng 50.876 lao động).

    Cụ thể, phân theo loại hình có 15.733 doanh nghiệp, tăng 26,85% so với năm 2017. Có 3054 HTX, giảm 33,29%; 151.833 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, giảm 4,37%; 49.943 cơ sở sự nghiệp, hiệp hội, tổ chức phi chính phủ, giảm 2,48%; 3575 cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, tăng 15,88%…

    Với kết quả đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng bằng khen cho Cục Thống kê Hải Phòng và 5 cá nhân. UBND thành phố tặng bằng khen cho 27 tập thể và 32 cá nhân. Cục trưởng Cục Thống kê tặng giấy khen cho 4 tập thể và 95 cá nhân./. 

                                                                                                                                 Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông