Từ ngày 1-7, Điều chỉnh tăng giá nước sinh hoạt

18:45 30/06/2014

 

Đó là nội dung Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 19-6-2014 của UBND thành phố về Điều chỉnh giá bán nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải Phòng (giai đoạn 2014-2016), thay thế Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 19-12-2011 của UBND thành phố về việc điều chỉnh giá bán nước sạch.

Theo đó, giá nước sạch của Công ty TNHH MTV Cấp nước Hải phòng được thành phố ấn định phương án giá tiêu thụ bình quân giai đoạn 2014-2016 là 10.082 đồng/m3. Cụ thể giá nước sạch đối với từng mục đích sử dụng như sau:

1- Nước sinh hoạt hộ gia đình là 8.500 đồng/m3 (giá cũ là 6.500đồng/m3).

2- Cơ quan hành chính, đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, bệnh viện, trường học là 12.000 đồng/m3.

3- Hoạt động sản xuất vật chất, văn phòng đại diện là 15.000 đông/m3.

4- Kinh doanh dịch vụ là 18.000 đồng/m3.

5- Giá bán buôn nước sinh hoạt là 7.300 đồng/m3.

6- Giá bán buôn nước sinh hoạt phục vụ hoạt động sản suất là 13.500 đồng/m3.

Mức giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và phạm vi áp dụng bao gồm tất cả các khu vực, đơn vị quản lý trực thuộc Công ty TNHH MTV cấp nước Hải Phòng quản lý và đầu tư.

DL


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông