UBND thành phố tăng cường chỉ đạo phát triển BHXH, BHYT

16:57 26/09/2022

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ký công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có UBND thành phố Hải Phòng. Theo đó, đề nghị chính quyền các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT).

 Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT

Công văn của BHXH Việt Nam nhấn mạnh, BHXH, BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân. Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và sự thay đổi của một số chính sách, đã làm số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng chậm so với đối tượng tiềm năng.

Đến hết tháng 8-2022, số người tham gia BHXH của thành phố Hải Phòng là 485.735 người, trong đó tham gia BHXH tự nguyện là 24.201 người, đạt khoảng 46,0% lực lượng lao động trong độ tuổi, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 443.724 người, đạt khoảng 43,7% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 1.892.185 người, đạt tỷ  lệ bao phủ khoảng 91,4% dân số.

Cán bộ BHXH Hải Phòng tuyên truyền các lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT tới người dân

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT ổn định, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Quyết định số 546/QĐ-TTg và Nghị quyết số 69/NQ-CP, BHXH Việt Nam đề nghị UBND thành phố Hải Phòng giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT đến cấp xã; đồng thời chỉ đạo ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT - coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các cấp chính quyền.

Bên cạnh đó, để phù hợp với mục tiêu chung về độ bao phủ BHXH, BHTN của toàn quốc theo các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội và tốc độ gia tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT của địa phương thời gian qua, BHXH Việt Nam đề xuất tỷ lệ tối thiểu về độ bao phủ BHXH, BHTN hằng năm trong giai đoạn 2022-2025 của thành phố Hải Phòng. Riêng tỷ lệ bao phủ BHYT thực hiện theo Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT giai đoạn 2022 – 2025.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tính nhân văn và lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT; về trách nhiệm của chủ SDLĐ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong việc đóng BHXH, BHYT đầy đủ cho NLĐ; tạo chuyển biến tích cực của toàn tỉnh về thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Cân đối khả năng ngân sách của địa phương để hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, HSSV; người thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn trước đây được ngân sách Nhà nước đóng BHYT và các đối tượng khác trên địa bàn.

Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH, BHYT cho NLĐ tại các cơ quan, đơn vị SDLĐ. Xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật. Kiện toàn và đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tại địa phương; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình triển khai hiệu quả trong công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông