Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn: Hiệp thương bầu 47 đồng chí tham gia Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019-2024

10:08 31/03/2019

Ngày 29-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban dân vận Thành ủy tới dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Vân – Phó Bí thư Thường trực quận ủy Đồ Sơn trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức thành viên thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Mặt trận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; là cầu nối trong mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam quận đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các mô hình “Dân vận khéo”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Đỗ Tràng Thành – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019

Nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao vai trò của MTTQ, góp phần xây dựng quận Đồ Sơn trở thành đô thị du lịch, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban dân vận Thành ủy nhấn mạnh, đại hội lần này chính là thời điểm, cơ hội quan trọng để MTTQ Việt Nam quận thảo luận, đề ra những giải pháp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại Đại hội

Đồng thời, đề nghị MTTQ Việt Nam quận phải chủ động, tích cực phối hợp với chính quyền và các đoàn thể nêu cao trách nhiệm của mình với các nhiệm vụ chính trị lớn của địa phương cũng như tích cực huy động các nguồn lực xã hội; cần xác định rõ vai trò chủ trì, nòng cốt trong đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, là cầu nối trong mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân…

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 47 người, đồng chí Lương Hữu Tuấn – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ 2019-2024.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đồ Sơn trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận bức trướng với nội dung “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới góp phần xây dựng quận Đồ Sơn giàu mạnh - văn minh”. Cũng nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; giấy khen của UBND quận Đồ Sơn, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đồ Sơn vì đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông