Văn bản – Chính sách

17:41 23/04/2019

* UBND TP Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 664 về chương trình hành động của UBND TP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Theo đó, mục tiêu của chương trình nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đưa công tác này đi vào thực chất với những kết quả cụ thể.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần tăng cường nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội…

* Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật đấu thầu và quy trình lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, nội dung mua sắm trong danh mục này.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông