.

5 năm thực hiện chính sách, pháp luật VSATTP-cần mô hình quản lý hiệu qủa

Thứ Năm, 02/03/2017, 14:32 [GMT+7]
.

 

Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Kiến Quốc
Đoàn giám sát của Quốc hội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Kiến Quốc

5 năm qua (2011 - 2016) do được chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần hình thành các vùng thực phẩm an toàn. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, việc thực hiện các chính sách, pháp luật trên lĩnh vực này vẫn phát sinh những yếu điểm, dẫn đến khó kiểm soát hết được những nguy cơ tiềm ẩn về ATTP. Đã đến lúc cần có một mô hình quản lý hiệu quả hơn.

Đã có vùng thực phẩm an toàn

Theo báo cáo của UBNDTP Hải Phòng, 5 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã nghiêm túc xác định công tác quản lý ATTP là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục; đồng thời là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi gia đình, mỗi người dân. Theo đó, UBNDTP đã ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trên toàn địa bàn. Hệ thống ban chỉ đạo liên ngành ATTP từ thành phố tới cơ sở được thành lập do Chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban, đã giúp công tác phối hợp liên ngành được chỉ đạo quyết liệt, hiệu lực và hiệu quả hơn.

Cụ thể, công tác quy hoạch sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn bước đầu thu được những hiệu quả nhất định. Tính đến năm 2016, toàn thành phố có 3.500ha diện tích canh tác rau theo hướng an toàn, 500 ha sản xuất rau an toàn, 25 cơ sở sản xuất được cấp giấy chứng nhận VietGAP với tổng diện tích canh tác 242,5 ha.

Nhiều cơ sở trong tổng số 540 trang trại chăn nuôi đã chấp hành tốt quy định điều kiện vệ sinh thú y, không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm trong chăn nuôi, có hầm biogas để xử lý chất thải, hạn chế ảnh hưởng tới môi trường, 5 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận VietGAHP. Giai đoạn 2011-2016, dự án Lisaf Hải Phòng đã thiết lập và đưa vào hoạt động 94 nhóm GAHP với 1.600 hộ tham gia trên địa bàn 51 xã, thị trấn của 6 huyện. Dự án đã giúp 1.241 hộ chăn nuôi  được chứng nhận đạt tiêu chuẩn của GAHP, 35 cơ sở giết mổ được cải tạo, nâng cấp đạt điều kiện vệ sinh thú y, 29 chợ với 854 quầy kinh doanh thịt được cải tạo, hình thành chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn.

Cùng với đó diện tích nuôi trồng thủy sản toàn thành phố là 11.512 ha, sản lượng giai đoạn 2011- 2016 đạt 301.440,9 tấn. Đã có 5 cơ sở nuôi trồng thủy sản được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 34 cơ sở được xếp loại đủ điều kiện sản xuất giống thủy sản. Thành phố có 6 cảng cá, 8 bến cá và 3.358 tàu khai thác thủy sản; cho sản lượng khai thác hàng năm đạt 56.110,7 tấn thủy sản các loại. Diện tích sản xuất muối 122 ha, sản lượng 3.100 tấn/ha. Giai đoạn 2011-2016, qua kiểm tra, 169.095 tấn đạt chất lượng muối nhập khẩu.

Ngoài ra, hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành về ATTP cũng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng. Trạm kiểm dịch lưu động - Chi cục Thú y, Chi cục Quản lý thị trường kiểm soát chặt chẽ vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm động vật từ ngoài tỉnh. Các cơ sở thu mua, kinh doanh, bảo quản thịt, thủy sản lớn đã được quản lý, hướng dẫn xây dựng nhà sơ chế, kho bảo quản và giám sát nguồn gốc xuất xứ theo quy định. Hệ thống kiểm nghiệm đã bước đầu đáp ứng được hoạt động kiểm nghiệm, giám sát phục vụ công tác quản lý ATTP.

Trong 5 năm, Chi cục ATVSTP đã lấy 1.411 mẫu giám sát, 1.340 mẫu đạt yêu cầu. Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lấy 3.294 mẫu sản phẩm nông lâm thủy sản gửi đi phân tích chỉ tiêu an toàn thực phẩm cho ra 3.203 mẫu đạt yêu cầu (97,24%). Công tác tuyên truyền, phổ biến quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn chủ trang trại, gia trại từng bước áp dụng quy trình VietGAP trong chăn nuôi được đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành được đẩy mạnh, ngăn chặn, xử lý nhiều vụ vi phạm về ATTP, góp phần làm cho thị trường thực phẩm lành mạnh, an toàn hơn.

Cần mô hình quản lý hiệu quả

Chương trình mục tiêu quốc gia và ATTP mới được triển khai trên 10 năm, Luật An toàn thực phẩm ra đời năm 2010, các nghị định, thông tư hướng dẫn mặc dù khá đầy đủ nhưng vẫn trong quá trình hoàn thiện. Hải Phòng cũng như các tỉnh, thành phố trong cả nước đang gặp khó khăn trong kiểm soát nguồn nguyên liệu ban đầu từ các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ và từ nguồn thực phẩm nhập khẩu theo con đường tiểu ngạch; kiểm soát sử dụng chất cấm, chất không có trong danh mục được phép sử dụng, hoặc sử dụng chưa đúng cách, chưa đúng liều lượng các chất phụ gia, chất bảo quản, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh...; kiểm soát ngộ độc thực phẩm trong các bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp.

Toàn thành phố có 1.580 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó phần lớn là cơ sở nhỏ lẻ. Số cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y trong giết mổ gia súc, gia cầm còn hạn chế. Cũng theo thống kê, hiện Hải Phòng có khoảng 21.390 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm các loại, chủ yếu cơ sở nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình, kinh doanh thức ăn đường phố. Với tổng số 154 chợ hiện nay trên toàn thành phố thì 19.618 hộ, trong đó khoảng hơn 8.900 hộ kinh doanh hàng thực phẩm, hầu hết các hộ kinh doanh là cơ sở nhỏ lẻ sản xuất theo mùa vụ, chất lượng sản phẩm không ổn định, thường xuyên không bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, điều kiện về con người, chất lượng nguồn nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, việc quản lý, bảo đảm ATTP tại các cơ sở này gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Đó là chưa kể, việc kinh doanh, sử dụng phụ gia thực phẩm, các chất cấm, chất ngoài danh mục cho phép, hóa chất  bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng... trong sản xuất, nuôi trồng, chế biến thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp. Việc kiểm soát thực phẩm, chất cấm, vật tư nông nghiệp... nhập khẩu đường tiểu ngạch gặp nhiều bất cập do thiếu nhân lực. Ý thức chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng ATTP và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm chưa cao; đặc biệt là ý thức, trách nhiệm của một số người sản xuất, kinh doanh do chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng trong khi kinh phí trung ương cấp thực hiện Chương trình mục tiêu về ATTP giảm trên 50% so với năm 2011.

Để nâng cao hiệu quả quản lý thực phẩm an toàn trong tình hình mới, Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Văn Tùng mới đây đã đề xuất với Đoàn giám sát Quốc hội, đề nghị Quốc hội tăng cường công tác giám sát, đồng thời ban hành chế tài đủ mạnh, đặc biệt có thể xử lý hình sự đối với những trường hợp vi phạm ATTP nhiều lần, gây hậu quả nghiêm trọng, phạm vi vi phạm lớn đến cộng đồng. Thành phố Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ bố trí ngân sách trung ương đáp ứng yêu cầu quản lý và bảo đảm ATTP; cho phép địa phương được sử dụng toàn bộ số tiền phạt vi phạm ATTP để phục vụ công tác quản lý và cho phép thanh tra ATTP hoạt động theo mô hình thí điểm của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Theo đó thành lập lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP ở cấp quận, huyện, xã, phường. Người đứng đầu thành phố cũng đề nghị các bộ chức năng cần mở các lớp đào tạo, tập huấn, nâng cao chuyên môn, trình độ quản lý về bảo đảm ATTP cho cán bộ chuyên ngành...

Đối với ngành chức năng thành phố, Chủ tịch UBNDTP yêu cầu tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức, kiến thức về ATTP; quy hoạch và khẩn trương triển khai các vùng nguyên liệu sạch, khu giết mổ tập trung; tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu theo đường tiểu ngạch; tăng cường công tác khuyến nông, kiểm soát kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp trong nuôi trồng; triển khai các giải pháp giúp người tiêu dùng thực hiện truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

Hải Hậu

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.