.

Thể lệ Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI (2016 - 2017)

Thứ Tư, 22/02/2017, 09:51 [GMT+7]
.

NGUYÊN TẮC CHUNG

Chỉ xét những tác phẩm báo chí phản ánh về Hải Phòng (bao gồm báo viết, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử) đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố và trong cả nước được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép, trong thời gian từ tháng 1-2016 đến tháng 4-2017.

Chủ đề trọng tâm:

- Phản ánh về những chủ trương, giải pháp trọng tâm của thành phố trong năm 2016-2017 “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh”.

- Phản ánh sâu đậm về cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phản ánh sâu đậm về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng Nông thôn mới.

- Nêu gương người tốt, việc tốt trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng.

Mọi tác giả có tác phẩm báo chí được sử dụng trong thời gian xét giải đều là đối tượng được tham dự giải.

Không xét những tác phẩm thuộc thể loại văn học (bút ký, truyện, mẩu chuyện, câu chuyện truyền hình, câu chuyện truyền thanh...).

QUY CHẾ XÉT GIẢI

Điều 1. Các tác phẩm tham dự “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” phải được xét tuyển từ các cơ quan báo chí do Ban biên tập tuyển chọn, theo tiêu chí:

* Tiêu chí với từng loại hình báo chí:

- Báo in: Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 3 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 bài) của cùng một tác giả hoặc nhóm tác giả, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài và thể hiện cùng một thể loại báo chí.

- Báo điện tử: Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; Không xét những tác phẩm lấy từ báo in; Thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả sản phẩm đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 3 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 3 bài) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài.

- Phát thanh:

+ Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 3 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 3 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình phát thanh (không quá 3 chương trình) về cùng một chủ đề, sự kiện phát một kỳ hoặc nhiều kỳ.

+ Tác phẩm phải thể hiện đặc trưng của báo phát thanh, âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói của nhân vật, tiếng động âm nhạc phải bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

+ Thời lượng tối đa không quá 15 phút/tác phẩm.

- Truyền hình:

+ Mỗi tác phẩm phải là một tin hoặc một loạt tin (không quá 3 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 3 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình (không quá 3 chương trình).

+ Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn.

+ Thời gian tối đa không quá 15 phút/tác phẩm.

- Ảnh báo chí: Tác phẩm bao gồm ảnh đơn, nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh cùng về một nội dung, chỉ tuyển chọn một nhóm ánh hoặc phóng sự ảnh không quá 05 ảnh trên cùng một số báo hoặc cùng một thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử).

Ban chung khảo Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI không nhận những tác phẩm báo chí không qua xét tuyển từ các cơ quan báo chí của Hải Phòng và chưa có ý kiến của Ban biên tập các cơ quan báo chí trong cả nước.

Điều 2. Thành viên của Ban chung khảo không được chấm tác phẩm của mình tham dự “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI”.

Điều 3. Quy trình và thể thức chấm “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” do Ban chung khảo ban hành trên cở sở đã được các thành viên của Ban thảo luận và thống nhất.

Điều 4. Số lượng tác phẩm báo chí tham dự “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” sẽ do Hội Nhà báo thành phố là cơ quan Thường trực “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” quy định trên nguyên tắc: tính chất xuất bản của cơ quan báo chí.

Điều 5. Cơ cấu và giá trị “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” cho tất cả các thể tài báo chí gồm 14 giải:

2 giải nhất mỗi giải trị giá                               10.000.000đ

3 giải nhì mỗi giải trị giá                                             7.000.000đ

4 giải ba mỗi giải trị giá                                               5.000.000đ

5 giải khuyến khích mỗi giải trị giá                             3.000.000đ

Tổng giá trị trao giải là: 76.000.000đ (Bảy mươi sáu triệu đồng chẵn).

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 6. Ban chung khảo báo cáo kết quả xét chọn tác phẩm xuất sắc với Hội đồng Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI. Hội đồng Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI trình UBND thành phố quyết định công nhận các tác phẩm đoạt Giải.

Hội đồng Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI tổ chức trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải vào dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-2017).

Điều 7. Ban chung khảo Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI tự giải thể sau khi hoàn thành tổ chức trao giải.

Điều 8. Thể lệ “Giải báo chí Hải Phòng lần thứ VI” có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

 

TM. HỘI ĐỒNG GIẢI BÁO CHÍ HẢI PHÒNG LẦN THỨ VI

                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                 CHỦ TỊCH HỘI NHÀ BÁO HẢI PHÒNG

 

                      Bùi Thanh Long

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.