.

Đảng bộ xã Liên Am (Vĩnh Bảo): 70 năm một chặng đường vẻ vang

Thứ Năm, 02/03/2017, 14:45 [GMT+7]
.

 

.
.

Cách đây 70 năm, trước yêu cầu cấp thiết của phong trào cách mạng, ngày 2-3-1947, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên và là tiền thân của Đảng bộ xã Liên Am ngày nay được thành lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu sự lớn mạnh phong trào cách mạng của địa phương...

Chi bộ Đảng năm xưa

Từ 3 đảng viên ngày đầu thành lập chi bộ, do đồng chí Nguyễn Minh Châu làm bí thư chi bộ, đến nay Đảng bộ xã Liên Am có 284 đảng viên, sinh hoạt ở 17 chi bộ; 100% địa bàn dân cư có chi bộ. Chất lượng Đảng viên ngày càng được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng liên tục phát triển, mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân được tăng cường…

Ở giai đoạn cách mạng nào, chi bộ cũng làm tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, là chỗ dựa vững chắc, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của xã. Trong cuôc kháng chiến chống Pháp, chi bộ xã tập trung lãnh đạo quân dân bám đất, chủ động diệt tề, phá Bốt Đòng, bao vây Bốt Chùa Tam, phá hơn 50 trận càn, tiêu diệt hàng trăm tên địch, làm thất bại hoàn toàn âm mưu bình định, bắt lính của định…

Đến kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ xã Liên Am tập trung lãnh đạo nhân dân vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, cùng cả nước chi viện cho tiền tuyến, góp phần đánh thắng chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975. Hàng năm, xã luôn vượt mức chỉ tiêu về lương thực, thực phẩm từ 300 đến 350 tấn, đóng góp hàng nghìn dân công phục vụ cho chiến đấu.

9 năm kháng chiến chống Pháp, toàn xã có 113 thanh niên nhập ngũ, gần 500 thanh niên tham gia dân quân du kích, trong đó 51 liệt sỹ hi sinh. Đặc biệt, ngày 28-5-2010, nhân dân và LLVT Liên Am vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân” vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, xã Liên Am có 517 đoàn viên, thanh niên lên đường đánh Mỹ và 104 người con Liên Am đã anh dũng hy sinh. 

Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ xã Liên Am tập trung lãnh đạo quân dân địa phương đạt được nhiều thành quả quan trọng. Trọng tâm là tập trung cao chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, phát triển mạnh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng các vùng sản xuất tập trung, khuyến khích dồn điền đổi thửa, thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp, áp dụng KHCN trong sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất, phát triển KT-XH gắn với xây dựng nông thôn mới.

Vùng đất đổi mới ngày nay

Trải qua 70 năm xây dựng, trưởng thành, Đảng bộ xã Liên Am nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Đến nay, nông nghiệp của xã đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nhiều tiến bộ KHCN được chuyển giao tới nông dân ứng dụng vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Năng suất lúa của xã luôn đạt từ 125 tạ-130 tạ/ha; thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm (năm 1986) tăng lên 29 triêu đồng/người/năm (năm 2016); xã không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 2,86%; vùng sản xuất tập trung được xây dựng với 125,7 ha, gồm vùng chăn nuôi, thủy sản, rau sạch, lúa chất lượng cao...

Năm 2016, xã hoàn thành 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Hệ thống cơ sở vật chất trường học được đầu tư xây dựng khang trang theo hướng hiện đại. 100% số làng được công nhận làng văn hóa; nhiệm vụ quốc phòng - an ninh luôn được giữ vững, TTATXH được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác vận động quần chúng đạt hiệu quả cao.

Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới Đảng bộ xã Liên Am quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”.

Trước mắt, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ KT-XH địa phương năm 2017 và các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 28 đề ra là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Liên Am phát triển toàn diện, bền vững”.

Vũ Văn Sửu (Bí thư Đảng ủy xã Liên Am)        

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.