Thứ hai, 26 Tháng 6, 2017 - 20:56

Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm văn hóa, thể thao vùng Duyên hải Bắc Bộ

Tạo: 15/06/2017 - 11:12

Sáng 14-6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Văn hóa - Thể thao phối hợp Sở Du lịch tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.

Quy hoạch tổng thể phát triển VH TT&DL là cơ sở để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã được nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước về phát triển VHTT&DL.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nhấn mạnh: Việc phê duyệt quy hoạch có ý nghĩa rất quan trọng nhưng mới là kết quả bước đầu. Thành phố đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Sở Du lịch khẩn trương phối hợp với sở, ngành, địa phương phổ biến quy hoạch sâu rộng đến các cấp, ngành, đơn, vị, tổ chức, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giữa các sở, ngành thành phố về bàn giao hồ sơ quy hoạch.

Xuân Hạ