.
CAH An Lão với cuộc vận động lớn:

Xây dựng phong cách người CAND thời đại mới

Thứ Hai, 13/03/2017, 09:35 [GMT+7]
.

 

Cấp CCCD cho nhân dân xã An Thọ
Cấp CCCD cho nhân dân xã An Thọ

Với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, CAH An Lão phát động phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị. Qua đó, giúp toàn thể CBCS nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn tư tưởng của cuộc vận động để vận dụng hiệu quả vào từng lĩnh vực, nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ANCT-TTATXH, phục vụ đắc lực cho phát triển KT-XH của địa phương...

Để đưa cuộc vận động thành hành động thực tiễn, đại tá Hoàng Văn Nam, Trưởng CAH An Lão cho biết: “Cuộc vận động lớn được triển khai sâu rộng trong toàn đơn vị với khẩu hiệu hành động “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, CBCS vừa hồng, vừa chuyên” gắn với thực hiện chủ đề thi đua năm 2017 “Đoàn kết, chủ động, hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường quản lý CBCS”.

CAH mở đợt vận động sâu rộng trong toàn đơn vị, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy, Huyện ủy và nội dung, biện pháp thực hiện cuộc vận động. Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy CAH phát huy tính tiền phong, gương mẫu, thực sự là hạt nhân nòng cốt trong cuộc vận động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt…”.

Đặc biệt, CAH tổ chức cho CBCS nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá thực trạng thực hiện đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử với đồng chí, đồng đội, trong các mối quan hệ xã hội, sinh hoạt tại nơi cư trú, gắn với việc kiểm điểm, chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp.

Định kỳ hàng tháng, đơn vị, cấp ủy, thủ trưởng đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động của đơn vị và mỗi đảng viên, CBCS về xây dựng bản lĩnh chính trị, thực hiện đạo đức lối sống, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công việc, đưa công tác phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử CAND là một trong những nội dung sinh hoạt của chi bộ, đơn vị.

Bên cạnh đó, CAH duy trì nghiêm túc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tập huấn điều lệnh CAND theo quy định của Bộ Công an, tăng cường công tác kiểm tra, chấp hành điều lệnh của CBCS, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các công việc cho tổ chức và công dân, cũng như thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Với những hành động, tiêu chí cụ thể của cuộc vận động, CAH tiếp tục rèn luyện cho CBCS có phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn có ý thức học hỏi vươn lên, không ngừng phấn đấu, nâng cao trình độ mọi mặt trong các lĩnh vực công tác phấn đấu trở thành người CAND thời đại mới.

Trong thời gian tới, CAH tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thường xuyên khảo sát sự hài lòng của nhân dân đối với cán bộ có trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính với cơ quan, tổ chức và công dân. Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, tổ chức các cuộc lấy ý kiến của nhân dân khu dân cư để nghe đóng góp ý về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong của CBCS Công an huyện và hoạt động của công an cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND đẹp trong lòng dân.

Hồng Hải

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.