.
CAQ Lê Chân thực hiện Cuộc vận động lớn:

Lời nói, việc làm là nét đẹp văn hóa

Thứ Ba, 07/03/2017, 10:02 [GMT+7]
.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP chứng kiến ký giao ước thi đua bảo đảm ANTT giữa CAQ Lê Chân - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế
Đại tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc CATP chứng kiến ký giao ước thi đua bảo đảm ANTT giữa CAQ Lê Chân - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa to lớn của Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an, Giám đốc CATP phát động, ngay sau khi có kế hoạch chỉ đạo của Giám đốc CATP, Đảng ủy, lãnh đạo CAQ Lê Chân đã bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.

Cùng với đó, Công an quận tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, mục đích Cuộc vận động gắn với học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đến từng CBCS, các đội nghiệp vụ và công an 15/15 phường.

Để cuộc vận động đạt hiệu quả cao nhất, CAQ Lê Chân đã thành lập Ban chỉ đạo Cuộc vận động do đồng chí Trưởng Công an quận làm Trưởng ban; đồng chí Phó Trưởng CAQ phụ trách công tác Xây dựng lực lượng làm Phó trưởng ban thường trực, các đồng chí Phó trưởng CAQ làm Phó Trưởng ban và các đồng chí Đội trưởng các đội, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Phụ nữ làm thành viên.

Tiếp đó, ban chỉ đạo đã tiến hành ngay lễ phát động, ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động tới toàn thể CBCS đơn vị, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sôi nổi trong toàn lực lượng CAQ.

Đại tá Trần Văn Bé - Trưởng CAQ Lê Chân - cho biết: Bám sát các yêu cầu, nội dung Kế hoạch 337 của Bộ Công an và Kế hoạch số 71 của Giám đốc CATP, căn cứ vào đặc thù của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy CAQ Lê Chân đề ra 7 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện. Cụ thể: cấp ủy - chỉ huy công an các Đội, phường tổ chức quán triệt đến từng CBCS các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Bộ Công an, các kế hoạch về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Theo đó, mỗi đảng viên, CBCS ký cam kết thi đua rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự.

Định kỳ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị, cấp ủy - chỉ huy các đơn vị tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; đưa nội dung trao đổi, phổ biến kiến thức về văn hóa ứng xử CAND là một trong những nội dung sinh hoạt của chi bộ, đơn vị. Bên cạnh đó CAQ tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng các quy định về quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức, lối sống văn hóa của CBCS, đồng thời phát động CBCS thực hiện tốt phong trào “Lời nói, việc làm là nét đẹp văn hóa của cán bộ chiến sỹ CAQ Lê Chân” trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tổ chức trang cấp tài liệu về văn hóa ứng xử; thành lập tủ sách chuyên đề “Văn hóa ứng xử CAND” cho các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc liên quan đến cơ quan, tổ chức và nhân dân; tuyên truyền, cổ động về thực hiện nếp sống văn hóa và văn hóa ứng xử CAND tại trụ sở cơ quan, phòng làm việc, nơi tiếp công dân....

Với những biện pháp, cách làm sáng tạo gắn với từng lĩnh vực công tác cụ thể, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đang được CAQ Lê Chân triển khai đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng giữ vững ANCT, bảo đảm TTATXH địa phương.

Thái Bình

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.