Chủ nhật, 25 Tháng 6, 2017 - 20:58

50 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XDPT TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ (16-6-1967 * 16-6-2017): Kỳ 3: Lực lượng chuyên trách - Bước trưởng thành vượt bậc

Tạo: 19/05/2017 - 09:46

Cán bộ chiến sĩ Phòng PV28-CATP Hải Phòng

Ngày 16-6-1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426 về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”. Từ đó, ngày 16-6 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 Đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Bảo vệ trị an”, đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng xã vững mạnh về ANTT.

Tiếp đến ngày 20-12-1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra Quyết định số 96 thành lập “Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ” (X17) trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND. Đến năm 1994, Bộ tiếp tục ban hành quyết định thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng bảo vệ ANTT thuộc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sau này được đổi tên thành Phòng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (PV28) như hiện nay.

Ở thành phố Hải Phòng, Phòng PV28 - CATP được thành lập có trách nhiệm giúp Giám đốc CATP chỉ đạo và thực hiện chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của CATP; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng CAX và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở.

Và cho dù ở mỗi giai đoạn lịch sử, đơn vị có những sự thay đổi về tổ chức bộ máy và có tên gọi khác nhau nhưng lực lượng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ - CATP vẫn luôn không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong tổ chức vận động nhân dân tham gia xây dựng phong trào, đấu tranh làm thất bại âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, trấn áp các loại tội phạm và bài trừ TNXH, góp phần giữ vững ANTT, góp phần vào công cuộc phát triển KT-XH của thành phố.

Năm 2010, đơn vị được Nhà nước tặng thưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; nhiều lượt tập thể, cá nhân hàng năm vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an tặng bằng khen…

 (còn nữa)

Thu Ninh