Thứ sáu, 26 Tháng 5, 2017 - 20:15

50 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XDPT TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ (16-6-1967 * 16-6-2017): Kỳ 4: Những thành tích nổi bật

Tạo: 19/05/2017 - 09:57

Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phong trào hoạt động hiệu quả được nhân rộng

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Xây dựng phong trào (XDPT) toàn dân bảo vệ ANTQ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng, cơ bản, chiến lược, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác vận động toàn dân bảo vệ ANTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từng giai đoạn cách mạng.

Bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, công tác XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan  trọng đưa phong trào ở cơ sở ngày càng phát triển sâu rộng, tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực ANTT. Qua đó phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Kể từ khi thành lập đến nay, hàng năm, lực lượng XDPT toàn dân bảo vệ ANTQ cũng đã tham mưu và phục vụ lãnh đạo Bộ Công an sơ kết, tổng kết công tác xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; tổ chức hàng chục hội nghị sơ kết, tổng kết từ cấp khu vực tới toàn quốc để từ đó đúc kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ các văn bản chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng CAND. Trên cơ sở đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến phù hợp, mang lại hiệu quả cao với từng vùng, lĩnh vực. Một số mô hình được nhân rộng toàn quốc như: “Xây dựng cụm liên kết bảo vệ ANTT”, “Xây dựng phường, xã, cơ quan, đơn vị, nhà trường an toàn không có tội phạm, không có ma tuý”, “Khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về an ninh, trật tự”...

Các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được phát triển ngày càng đa dạng, phong phú, thiết thực, có hiệu quả, mang tính xã hội hóa cao, đã phát huy được vai trò làm chủ, tính tích cực của nhân dân trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; là cơ sở để xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bên cạnh đó, lực lượng đã tham mưu đắc lực giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường, củng cố lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở cơ sở. Từ đây, lực lượng Công an xã, BVDP, Bảo vệ CQDN từng bước được củng cố, kiện toàn về cơ sở pháp lý, bộ máy tổ chức; hoạt động ngày một hiệu quả hơn và phát huy tốt vai trò nòng cốt.

Cũng trong 50 năm qua, công tác liên kết, phối hợp giữa Công an với với MTTQ Việt Nam, ban, ngành, đoàn thể các cấp cũng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Công tác tuyên truyền được quan tâm với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Lực lượng đã tham mưu xây dựng hàng chục chuyên đề, chuyên mục, hàng trăm phóng sự, tin, bài, ảnh đăng tải trên các báo, tạp chí, phát trên đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương; trên 20 Công an địa phương đã biên tập, đưa các bản tin ANTT, bản tin phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát hành đến cơ sở.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước đã quyết định tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất, năm 2012 Chủ tịch nước tặng Huân chương Quân công hạng Ba cho Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; hàng vạn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ Trung ương đến cơ sở được tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và của các cấp có thẩm quyền.

(còn nữa)

Thu Ninh