Xây dựng và phát triển huyện Kiến Thụy đến năm 2015

14:40 29/10/2009

Sáng 28-10, dưới sự chủ trì của UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận, hội nghị Ban thường vụ Thành uỷ tiếp tục bàn, ra Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển huyện Kiến Thuỵ đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”.

Ban thường vụ Thành uỷ nhất trí cao về việc nghiên cứu, ra nghị quyết về phát triển huyện Kiến Thuỵ đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; giao cho Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành xây dựng và đề xuất vận dụng một số cơ chế, chính sách, hỗ trợ sản xuất đầu tư vào lĩnh vực có tính chất đột phá để giúp huyện Kiến Thuỵ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban thường vụ Thành uỷ cũng như “Đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kiến Thuỵ đến năm 2020” đã được UBND thành phố phê duyệt.

Trước đó, với tinh thần làm việc trách nhiệm, khẩn trương, Ban thường vụ Thành uỷ đã hoan thành việc đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị “về bảo vệ bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng, bảo quản thông tin, tài liệu trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, mặc dù trong điều kiện, bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động thu thập bí mật nhà nước nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND và UBND TP, các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã đề cao trách nhiệm, cảnh giác trong việc bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước.

Sau khi thống nhất bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tăng cường công tác bảo vệ bí mật Đảng và Nhà nước, Ban Thường vụ Thành uỷ đồng ý giao Văn phòng Thành uỷ chủ trì phối hợp với Đảng uỷ công an thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức hội nghị cán bộ thành phố tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị để hướng dẫn chi tiết, cụ thể về việc thực hiện các quy trình, quy định về bảo vệ bí mật Đảng và Nhà nước để các cơ quan, đơn vị nắm chắc, triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới.


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông