272 đơn vị nộp phí bảo hiểm tiền gửi

14:31 12/07/2018

Tính đến thời điểm hiện tại, Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Đông Bắc Bộ (Chi nhánh) đã hoàn thành 2 kỳ thu phí quý 1/2018 và quý 2/2018 đối với các tổ chức tham gia BHTG. Nhìn chung, công tác thu phí và giám sát thu phí tại Chi nhánh được thực hiện hiệu quả. Qua đó các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn đã chấp hành tương đối tốt việc lập, gửi bảng tính phí cũng như quy định về thời gian nộp phí.

Kết quả tính đến hết quý 2/2018, có 272 đơn vị phải nộp phí BHTG đã nộp đủ.  Tổng số phí BHTG thực thu của các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn là 16,175tỷ đồng, tăng 2,366 tỷ đồng (14,63%) so với cùng kỳ năm 2017.

Tuy nhiên vẫn còn 1 đơn vị nộp chậm và bị phạt chậm phí.

BH

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông