308.190 lượt người hưởng chế độ bảo hiểm trong tháng 2

10:20 04/04/2018

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố, trong tháng 2, toàn thành phố chi BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với số tiền là 824,461 tỷ đồng cho 308.190 lượt người; lũy kế 1.611,485 tỷ đồng cho 625.457 lượt người, tăng 258,265 tỷ đồng, bằng 19,08% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi BHXH 691,380 tỷ đồng cho 164.113 người, lũy kế 1.330,461 tỷ đồng cho 321.293 người, tăng 181,361 triệu đồng (15,78%) so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi từ nguồn ngân sách nhà nước 194,767 tỷ đồng cho 64.267 người, lũy kế 368,683 tỷ đồng cho 128.771 người. Chi từ nguồn quỹ BHXH 483,249 tỷ đồng cho 94.747 lượt người, lũy kế 933,556 tỷ đồng cho 181.267 lượt người. Chi trợ cấp BH thất nghiệp 13,364 tỷ đồng cho 5.099 người, lũy kế 28,222 tỷ đồng cho 11.255 người.

Chi BHYT là 133,081 tỷ đồng cho 144.077 lượt bệnh nhân; lũy kế 281,024 tỷ đồng cho 304.164 lượt người, tăng 76,904 tỷ đồng (37,67%) so với cùng kỳ năm trước.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông