5 thành phố lớn ký giao ước thi đua năm 2010

15:09 09/03/2010

Ngày 8-3, tại TP. Cần Thơ, đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Cần Thơ đã tổng kết công tác thi đua năm 2009 và ký kết giao ước thi đua hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ năm 2010.

Cảng Hải Phòng
Cảng Hải Phòng

Rút kinh nghiệm từ thực tiển và kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ chính trị về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, cụm thi đua 5 thành phố lớn đề ra chương trình công tác trọng tâm với những nội dung thiết thực sau: Từng thành phố tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác thi đua trên mọi lĩnh vực, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2010; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm khó khăn bức xúc, ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo cải thiện đời sống nhân dân, giảm tai nạn giao thông, thực hành tiết kiệm phòng chống tham nhũng; cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng cường phòng chống thiên tai dịch bệnh, xoá đói giảm nghèo...

Năm 2009, mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước không thuận lợi, nhưng hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của 5 thành phố đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Một số vấn đề văn hoá, xã hội bức xúc được quan tâm giải quyết có hiệu quả; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được ổn định và giữ vững.

Sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng cao. Có thể khẳng định, những kết quả đạt được của 5 thành phố lớn là rất lớn góp phần đưa đất nước vượt qua thời kỳ suy thoái kinh tế tiếp tục giữ vững tăng trưởng ổn định và phát triển. Tổng hợp kết quả cho thấy : TP. Cần Thơ và TP Đà Nẳng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu và thu ngân sách; TP Hà Nội và Hải Phòng dẫn đầu về công tác cải thiện dân sinh, giảm nghèo…

Cụm thi đua 5 thành phố đề ra các chỉ tiêu kế hoạch củng cố, k iện toàn, ổn định tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến cơ sở, đồng thời đ ề nghị Bộ Nội vụ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


TTX


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông