6 điều Bác Hồ dạy - Kim chỉ nam soi đường xây dựng Công an thành phố Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

15:19 11/03/2024

Cách đây 76 năm, từ ngày 25 đến ngày 29/1/1948, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang đã phát động phong trào thi đua rộng khắp “Rèn cán bộ, lập chiến công” trong toàn lực lượng. Ngay sau hội nghị, đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII đã viết thư kính gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ nội san “Bạn dân” số Tết Nguyên đán Mậu Tý - 1948 (do Công an Khu XII phát hành). Trong thư, đồng chí Hoàng Mai đã báo cáo với Bác về niềm tin, niềm tự hào, phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947, đồng thời có nguyện vọng xin ý kiến chỉ đạo của Bác về nhiệm vụ, biện pháp công tác, nội dung giáo dục đạo đức, tác phong cho cán bộ chiến sỹ Công an cũng như tôn chỉ, mục đích và những việc phải làm của báo chí Công an.

Đáp ứng nguyện vọng trên, ngày 11/3/1948, Bác Hồ có thư gửi Công an Khu XII. Trong thư, Bác dạy: “…Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em Công an nhận rõ Công an của ta là Công an nhân dân, vì Nhân dân mà phục vụ và dựa vào Nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào Nhân dân thì việc gì cũng xong.

Trên tờ báo phải luôn luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách đạo đức. Tư cách người Công an cách mệnh là:

- Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính

- Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ

- Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành

- Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép

- Đối với công việc, phải tận tụy

- Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách của người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng. Những điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo, mà lại phải viết thành ca dao cho mọi người Công an học thuộc; nên viết thành khẩu hiệu, dán tại những nơi anh em Công an thường đến…”

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ  Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng

Có thể thấy rõ với 6 điều trên, Bác Hồ đã khái quát, chỉ ra các mối quan hệ rất cơ bản của người Công an cách mạng. Đó là các mối quan hệ với mình, với đồng đội, với Chính phủ, với Nhân dân, với công việc và với địch. Các mối quan hệ cơ bản đó rất sát hợp với nhiệm vụ của CAND, với đối tượng mà Công an trực tiếp phục vụ, trực tiếp đấu tranh.

6 điều Bác Hồ dạy còn chỉ ra một cách toàn diện những phẩm chất cách mạng cơ bản phải có của người cán bộ chiến sỹ CAND để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đó là về lập trường, quan điểm: Phải tuyệt đối trung thành với Chính phủ, có quan điểm quần chúng sâu sắc, có tinh thần cương quyết, khôn khéo với địch. Về ý chí chiến đấu phải nêu cao tinh thần tận tụy, ý thức trách nhiệm cao đối với công việc; về đạo đức, lối sống phải cần, kiệm, liêm, chính, đoàn kết, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Có thể nói, 6 điều Bác Hồ dạy CAND bởi thế là biện pháp tất yếu, rất quan trọng mà mỗi người cán bộ chiến sĩ Công an phải làm để có được những phẩm chất, tư cách của người Công an cách mạng.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023 của Bộ Công an tặng CATP Hải Phòng

76 năm đã trôi qua, những lời dạy của Bác đối với lực lượng CAND nói chung, trong đó có CATP Cảng vẫn còn nguyên giá trị. Trong suốt những chặng đường lịch sử cách mạng, toàn lực lượng CATP Hải Phòng luôn đồng hành, gắn bó máu thịt, là bộ phận không thể tách rời của lực lượng CAND. Các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an Hải Phòng luôn không ngừng học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào vẫn luôn kiên định lập trường tư tưởng, giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao đạo đức, tư cách người Công an cách mạng, ra sức thi đua, lập nhiều chiến công trên mọi mặt công tác góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng Nhân dân.

Đặc biệt trong những năm gần đây, CATP Hải Phòng luôn bám sát, phân tích, dự báo đúng tình hình; tích cực, chủ động tham mưu Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ bảo vệ ANCT trên địa bàn; bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Hải Phòng cùng các công trình, dự án trọng điểm, giữ vững an ninh nông thôn, an ninh đô thị, an ninh công nhân, an ninh tôn giáo… không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống…

Bên cạnh đó, trên mặt trận giữ gìn TTATXH, Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP triển khai hiệu quả các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm ma túy, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mạng xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án không ngừng được nâng cao đi đôi với kéo giảm phạm pháp hình sự.

Bên cạnh đó, TTATGT cũng như các mặt quản lý nhà nước về trật tự xã hội liên tục có những bước tiến nổi bật, điển hình là đợt cao điểm thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ. Cùng với đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên toàn địa bàn thành phố đã không ngừng phát triển rộng khắp, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp phát triển các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Trong nhiều năm qua, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác hồ dạy CAND luôn được toàn lực lượng CATP Hải Phòng triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm Điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì Nhân dân phục vụ”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Song song, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cán bộ chiến sĩ luôn được Đảng ủy, Giám đốc CATP chú trọng bằng việc thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt cùng các phong trào thi đua rộng khắp sôi nổi trong thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND cùng các cuộc vận động, cuộc thi, các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Cũng từ việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, lực lượng Công an Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân, gương điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, công tác, chiến đấu, được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, Nhân dân khen ngợi.

Công an quận Hồng Bàng ra quân lập lại TTATGT, trật tự công cộng dải trung tâm thành phố

Chỉ tính riêng năm 2023, lực lượng CATP đã vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ Công an; 1 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 11 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 1 tập thể, 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; 72 tập thể, 237 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen; 142 tập thể, 226 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen…

Thấm nhuần sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phát huy thành tích đã đạt được, với phương châm hành động “Xây dựng CATP Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, toàn lực lượng Công an thành phố Cảng tiếp tục nỗ lực nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu giành kết quả công tác Công an cao hơn, tạo môi trường ổn định, an toàn, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cảng “Trung dũng - Quyết thắng”.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ  Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông