Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt các Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản, trí thức, văn nghệ sỹ

10:37 22/04/2022

Sáng 21-4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học – nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội khoa học – kỹ thuật Việt Nam, đại biểu trí thức, văn nghệ sỹ toàn quốc. Hội nghị được truyền trực tiếp đến 223 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Lại Xuân Môn, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cẩu Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Đào Văn Hoàn, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS. TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt 2 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một số điểm mới trong Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) đã ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta về việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cẩu Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng

 GS. TS Phùng Hữu Phú đã tập trung làm rõ 3 vấn đề: Vì sao cần nhấn mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; những điểm mới, điểm nhấn của Kết luận số 21-KL/TW; những nội dung mới của Quy định số 37-QĐ/TW.

 Phát biểu chỉ đạo và bế mạc hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung Kết luận, Quy định Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ thực tiễn trong công tác, trong chuyên môn.  Đồng thời, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng ta, bước đầu đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự chuyển hóa’ “tự diễn biến”. Qua đó, niềm tin của nhân dân vào Đảng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại… của đất nước. 

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông