BHXH quận Đồ Sơn - Bưu điện quận Đồ Sơn: Tích cực phối hợp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

21:57 09/07/2018

6 tháng đầu năm 2018, BHXH quận Đồ Sơn đã tích cực phối hợp với Bưu điện quận thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng theo đúng quy trình nghiệp vụ được hướng dẫn tại Công văn liên ngành số 845/LN-BHXH-BĐ giữa BHXH thành phố và Bưu điện thành phố Hải Phòng.

Hàng tháng vào các kỳ chi trả, BHXH quận đều cử cán bộ xuống kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu của Bưu điện quận Đồ Sơn tại UBND các phường trên địa bàn quận.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2018, công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tại 7 phường trên địa bàn quận do Bưu điện quận Đồ Sơn thực hiện an toàn, chính xác, nhanh chóng, kịp thời.

Trong quá trình chi trả, không xảy ra tình trạng mất tiền, tinh thần phục vụ của nhân viên bưu điện nhiệt tình, niềm nở. Việc thanh quyết toán tạm ứng được Bưu điện quận Đồ Sơn thực hiện đúng theo các quy định tại Quyết định số 828/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

PV

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông