BHXH thành phố Hải Phòng: Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN

14:03 10/01/2022

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
Đồng chí Nguyễn Thị Lộc, Bí thư Đảng ủy, quyền Giám đốc BHXH Thành phố chủ trì Hội nghị

Trong năm 2021, dù gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 song việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của BHXH thành phố Hải Phòng vẫn đạt được nhiều thành tích nổi bật đáng ghi nhận. Số người tham gia BHXH trên toàn thành phố là 479.685 người, đạt tỷ lệ 43% so với lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, tăng 36.637 người so với năm 2020.

Số người tham gia BHTN là 438.376 người, chiếm 39,3% lực lượng lao động trong độ tuổi của thành phố, tăng 33.558 người so với năm 2020. Số người tham gia BHYT là 1.893.746 người (đã bao gồm lực lượng vũ trang công an, quân đội và thân nhân lực lượng vũ trang) tăng 45.097 người so với năm 2020. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố đạt 91,3% dân số toàn thành phố.

Bên cạnh đó, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 11.332.712 triệu đồng, đạt 100,2% kế hoạch cấp trên giao. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đảm bảo đúng quy đinh; công tác giải quyết chế độ chính sách luôn được BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng chế độ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia. Hàng quý, BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện tạm ứng đầy đủ, kịp thời chi phí KCB đối với các cơ sở KCB BHYT để phục vụ nhu cầu KCB của người dân có thẻ BHYT.

Cùng với đó, trong năm 2021, BHXH thành phố Hải Phòng thực hiện thanh tra chuyên ngành, kiểm tra, phối hợp thanh tra liên ngành tại 382 đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHTN, BHYT với số tiền là 41.914 triệu đồng; Kiểm tra tại 18 cơ sở KCB thu hồi về quỹ KCB BHYT số tiền đã thanh toán chưa đúng quy định là 2.507 triệu đồng; kiểm tra nội bộ 06 đơn vị và 24 đại lý thu. Các công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; Công tác truyền thông phát triển đối tượng được Ban Giám đốc tích cực quan tâm, chỉ  đạo triển khai hiệu quả.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố, năm 2022 BHXH thành phố Hải Phòng tiếp tục tích cực, chủ động, báo cáo, tham mưu, đề xuất với BHXH Việt Nam và UBND Thành phố; kịp thời phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan, đoàn thể liên quan nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Đồng thời, BHXH thành phố đẩy mạnh truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra; quản lý, sử dụng chi phí khám chữa BHYT hiệu quả, chú trọng nâng cao chất lượng công tác giám định, đấu thầu thuốc, vật tư y tế; thực hiện tốt việc quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; chi trả các chế độ kịp thời…

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông