Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1: không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện gắn với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật

17:16 04/04/2024

Chiều 3/4, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; công tác bảo đảm vật chất, trường bắn, thao trường huấn luyện quý 1 năm 2024. Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh – Tham mưu trưởng Vùng chủ trì Hội nghị.

 

Quang cảnh Hội nghị

Trong quý 1 năm 2024, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Cảnh sát biển và hướng dẫn thực hiện công tác huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của Bộ Tham mưu Cảnh sát biển.

Bộ Tư lệnh Vùng đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, triển khai kế hoạch theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình, hướng dẫn công tác huấn luyện năm đối với các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện theo phân cấp. Công tác tổ chức điều hành huấn luyện tại các cơ quan, đơn vị được triển khai linh hoạt, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Tổ chức xây dựng, thông qua, phê duyệt giáo án theo đúng quy định; triển khai củng cố, tu sửa, làm mới mô hình học cụ, phòng học, thao trường, bãi tập đảm bảo cho công tác huấn luyện; công tác tuyên truyền, cổ động phục vụ huấn luyện được chuẩn bị chu đáo, thống nhất, được cơ quan cấp trên đánh giá cao. Toàn Vùng đã xây dựng được 359 giáo án huấn luyện, trong đó có 239 giáo án điện tử, bố trí 36 phòng học, củng cố, sử chữa 25 mô hình, làm mới 9 mô hình học cụ…

Nội dung, chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng được triển khai đồng bộ; kịp thời nắm, giải quyết các vấn để tư tưởng nảy sinh đối với quân nhân của đơn vị. Tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Thực hiện tốt nền nếp, chế độ thông báo chính trị, thời sự, Ngày Pháp luật, Ngày Chính trị - Văn hoá - Tinh thần gắn với việc học “Mỗi ngày học một điều luật”, “Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa", gắn việc chấp hành kỷ luật với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả phong trào “4 tốt, 4 không, 4 chống” của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển. Trên cơ sở đó làm chuyển biến thực sự về nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ; tạo sự đồng thuận, quyết tâm, tự giác rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật. Đồng thời, tích cực chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá Lương Cao Khải phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy Vùng, Đại tá Lương Cao Khải ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của các cơ quan, đơn vị trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của các cấp, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật của đơn vị mình. Kết hợp tốt giữa huấn luyện với quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên biển, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời gian huấn luyện cho các đối tượng theo đúng quy định. Trước mắt, tổ chức huấn luyện bổ sung cho biên đội tàu 8003, 8004 thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tổ chức huấn luyện chiến thuật đơn tàu, biên đội tại bến, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật binh chủng hợp thành; luyện tập và kiểm tra bắn đạn thật súng AK, K54 cho các đối tượng theo đúng kế hoạch. Làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện, bố trí thao trường, phòng học một cách phù hợp, không chồng chéo. Thường xuyên nắm, định hướng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, đoàn kết chỉ huy; tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Lam Giang

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông