Các đơn vị thuộc CATP tổng kết phong trào thi đua năm 2015

16:20 13/11/2015

* Sáng 12-11, Khối CSND-CATP tổ chức hội nghị giao ban XDLL quý IV và tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2015. Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó giám đốc CATP đến dự và chủ trì hội nghị.

Quý IV/2015, các đơn vị Khối CSND đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch công tác đạt hiệu quả cao. Các đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả, thiết thực, động viên CBCS hăng hái thi đua, lập nhiều thành

Đại diện các đơn vị Khối CSND ký giao ước thi đua
Đại diện các đơn vị Khối CSND ký giao ước thi đua

tích; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình công tác năm, góp phần quan trọng đảm bảo ANTT trên địa bàn thành phố, trọng tâm là bảo vệ Đại hội Đảng thành phố lần thứ XV. Nhiều lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị, có 14 tập thể và 28 cá nhân được biểu dương khen thưởng.

Năm 2015, các đơn vị Khối CSND đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc CATP chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm; quản lý tốt địa bàn, tuyến trọng điểm, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được kiện toàn và có những chuyển biến rõ rệt; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu. Các đơn vị đã phát huy triệt để vai trò của cấp ủy chi bộ, chỉ huy các đội, trạm, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, động viên CBCS hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu thi đua đến nay 100% các đơn vị đều hoàn thành vượt mức, góp phần cùng lực lượng CATP giữ vững TTATXH trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu trong Khối CSND đã bầu chọn 12/14 đơn vị đạt danh hiệu Tiên tiến; 6 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng; 3 đơn vị được nhận cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Bộ Công an là PC47, PC52 và PC67; đơn vị được nhận cờ thi đua của Bộ Công an là PC67 và 3 đồng chí được bầu chọn danh hiệu Gương mặt tiêu biểu của CATP năm 2015.

Quý I/2016, các đơn vị Khối CSND tiếp tục thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác năm 2015, đề ra kế hoạch, chỉ tiêu công tác năm 2016; thực hiện tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT; thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo TTATXH tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016; tăng cường công tác chỉ huy, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chức trách nhiệm vụ; chủ động nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng CBCS, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời vi phạm, sai phạm của CBCS. Các đơn vị trong khối phấn đấu xây dựng đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị Văn hóa, gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND; các đảng bộ, chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

* Chiều 11-11, Khối Công an thị trấn tổ chức hội nghị giao ban xây dựng lực lượng và tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ năm 2015”, phát động phong trào thi đua quý I/2016.

Khối Công an thị trấn có 10 đơn vị, thuộc Khối Công an huyện, với địa bàn đều nằm ở vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, nơi tập trung các cơ quan hành chính, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, địa bàn tập trung dân cư của các huyện nên luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng ủy, lãnh đạo công an các huyện và chính quyền địa phương.

Năm qua, công an các thị trấn đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về ANTT; xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án đấu tranh với các loại tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, giữ vững tình hình ANCT và TTATXH; chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện mâu thuẫn trong nhân dân; phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai, nhân rộng các mô hình tự quản, dòng họ văn hóa, duy trì các cụm liên kết về ANTT; làm tốt công tác phòng ngừa, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời giải quyết vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT... Bên cạnh đó, công an các thị trấn đã bám sát nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, lãnh đạo công an huyện để triển khai, quán triệt cho CBCS trong đơn vị thực hiện; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng, công tác chính trị tư tưởng giúp CBCS yên tập công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các chế độ quy định của ngành, hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Nhờ đó, trong năm qua, Khối Công an thị trấn đã có 6 lượt tập thể và 10 cá nhân được các cấp khen thưởng. Tại hội nghị, Công an thị trấn Cát Bà được bầu chọn danh hiệu đơn vị dẫn đầu thi đua Khối Công an thị trấn của CATP.

Quý I/2016, Khối Công an thị trấn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, Đảng ủy, UBND thị trấn chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp, tổ dân phố phối hợp với công an các thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống tội phạm; chủ động giải quyết tốt các vụ việc phát sinh liên quan đến ANTT ngay tại cơ sở; tăng cường tuần tra, chốt điểm đảm bảo TTATGT, TTCC, chủ động phòng ngừa phát hiện các loại tội phạm, phấn đấu làm giảm phạm pháp hình sự, giảm tai nạn giao thông, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, tụ điểm phức tạp về ANTT; xây dựng và triển khai có hiệu quả mô hình mới về ANTT; tập hợp đông đảo quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ trên địa bàn, đồng thời tiếp tục thực hiện 6 nội dung thi đua “Vì ANTQ” quý I/2016 đã được ký tại hội nghị.

* Chiều 12-11, Khối Tham mưu - Xây dựng lực lượng - Hậu cần tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc” năm 2015. Đại tá Nguyễn Văn Sóng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Năm 2015, 14 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn, chủ động đề xuất Đảng ủy - Giám đốc CATP xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn cũng như XDLL CAHP. Tiêu biểu như: nắm tình hình, tham mưu cho thành phố, chính quyền các cấp, Giám đốc CATP triển khai kế hoạch bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước năm 2015, ổn định sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, giải quyết tốt tình hình khiếu kiện đông người, thực hiện hiệu quả các đợt tập trung trấn áp tội phạm. Các đơn vị trong khối cũng đã làm tốt công tác xây dựng Đảng, XDLL; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nắm bắt và giải quyết tốt tình hình tư tưởng CBCS; thực hiện nghiêm việc “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong Khối còn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy - Giám đốc CATP về việc đăng ký đảm nhận công trình phần việc phục vụ nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị từng đơn vị, tạo sức chuyển biến mạnh mẽ về chính trị tư tưởng, tinh thần trách nhiệm, ý thức với công việc…; xây dựng được mối quan hệ gắn bó sâu sắc hơn với nhân dân, tạo được niềm tin yêu, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân với lực lượng công an. Qua đó, năm 2015, 108 lượt tập thể và 331 lượt cá nhân trong khối đã được các cấp khen thưởng; 14/14 đơn vị 3 quý đều xếp loại A.

Năm 2016, 14 đơn vị trong khối sẽ tập trung tham mưu giúp Đảng ủy - Giám đốc CATP tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT và XDLL năm 2016 trong toàn lực lượng CATP; đặc biệt là bầu cử HĐND các cấp và bầu Đại biểu Quốc hội khóa XIV... Đẩy mạnh công tác nắm tư tưởng, giải pháp phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và bọn phản động; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, chủ động các kế hoạch về tài chính, hậu cần phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng…

Phát biểu chỉ đạo, Phó giám đốc CATP Nguyễn Văn Sóng nhấn mạnh căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị cần sớm tham mưu, giúp Đảng ủy - Giám đốc CATP có kế hoạch: tổ chức tổng kết đánh giá các mặt công tác năm 2015, rút ra kinh nghiệm, bài học đã thực hiện thành công nhiệm vụ công tác năm 2015 để nhân rộng; sơ kết, tổng kết kết quả triển khai công trình, phần việc đồng thời đánh giá, đưa ra cách làm hay, phù hợp nhằm nhân rộng cũng như khắc phục những tồn tại, thiếu sót, đưa những công trình, phần việc phát triển toàn diện, sâu rộng, tạo sự đột phá trong lực lượng góp phần tạo hình ảnh thân thiện, gần gũi nhân dân qua đó để dân tin, dân yêu và chung sức với lực lượng công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã tổ chức bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua: “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị Quyết thắng”, “Cờ thi đua của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân”, “Cờ thi đua Bộ Công an” và danh hiệu “Gương mặt tiêu biểu Công an Hải Phòng”.

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông