Cán bộ mặt trận phải có trình độ chuyên môn, quản lý

15:51 18/02/2011

Sáng 16-2, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thành có cuộc làm việc với Uỷ ban MTTQVN TP về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và kế hoạch triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2011 và những năm tiếp theo. Phó bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Nghĩa cùng dự.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gặp gỡ cán bộ UBMTTQ VN thành phố
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành gặp gỡ cán bộ UBMTTQ VN thành phố

Năm 2010, công tác mặt trận tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều cuộc vận động mà mặt trận các cấp tham gia có hiệu quả như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Ngày vì người nghèo”, xây dựng “Quỹ ân nghĩa”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả công tác mà MTTQVN TP đã đạt được trong năm qua và chỉ đạo năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 14.

Mục tiêu của Nghị quyết là đến năm 2020 Hải Phòng phải cơ bản trở thành thành phố công nghiệp. Bởi vậy, phải đổi mới mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu và tư tưởng xuyên suốt là phát triển bền vững gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố “Năm đô thị và đảm bảo an sinh xã hội”, phải chú trọng xây dựng mô hình chăm lo, bảo vệ lợi ích của nhân dân, tăng cường đối ngoại quốc tế và chủ động hội nhập quốc tế trên cơ sở chọn lọc, có phân tích, đánh giá. Công tác mặt trận phải đóng góp vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Cán bộ mặt trận không chỉ có trình độ chính trị, mà còn phải có trình độ chuyên môn, trình độ quản lý và đối ngoại. Bởi vậy, mặt trận phải xem xét cử cán bộ đi đào tạo ngắn hạn, dài hạn, cử ra nước ngoài học tập, nghiên cứu.


TH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông