Cần đẩy mạnh tuyên truyền chống tham nhũng

18:05 18/03/2011

Chiều 16-3, Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Điền, Trưởng ban chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) thành phố đã chủ trì cuộc họp với lãnhđạo các cơ quan chức năng.

Tại cuộc họp, Thanh tra thành phố đã báo cáo về kết quả công tác kê khai tài sản và thu nhập của các cơ quan, đơn vị thuộc diện phải kê khai theo quy định; các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Cục thuế, Tài nguyên & Môi trường, Ytế, Hải quan… đã báo cáo về tình hình kết quả xây dựng và ban hành các quy định nhằm nâng cao hiệu quả PCTN thuộc lĩnh vực ngành mình quản lý; các cơ quan Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin & Truyền thông… báo cáo kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN năm 2011 và các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố đã báo cáo một số vụ việc liên quan đến tham nhũng đang xem xét, giải quyết, trong đó nổi cộm là vụ cán bộ Chi cục thuế quận Hải An nhận hối lộ…

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Anh Điền ghi nhận và biểu dương những cố gắng của các ngành, cơ quan chức năng thời gian qua. Trong đó, nổi bật là đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật PCTN tới mọi tầng lớp nhân dân; tích xây dựng và ban hành những quy định PCTN ở các lĩnh vực quản lý; tập trung giải quyết các vụ việc liên quan đến tham nhũng xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhiệm vụ PTCN trong thời gian tới, các ngành và cơ quan chức cần phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kịp thời thông tin, phản ánh các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kết quả điều tra, xử lý cũng như những gương người tốt, việc việc tốt trong đấu tranh PCTN…

Giao Thanh tra thành phố tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về kê khai tài sản, thu nhập theo chỉ dạo của Thanh tra Chính phủ. Trưởng Ban chỉ đạo về PCTN thành phố cũng yêu cầu một số sở, ngành cần chú trọng hơn nữa đến việc xây dựng và ban hành các quy định cụ thể về PCTN để làm cơ sở pháp lý cho việc phòng ngừa chung và xử lý các vi phạm. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các cơ quan bảo vệ pháp luật thành phố cần tăng cường phối hợp hơn nữa trong việc xử lý kịp thời các thông tin, tin báo tố giác tội phạm liên quan đến tham nhũng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ việc tham nhũng đã phát hiện…

THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông