CATP đẩy mạnh “tự phê bình và phê bình” trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

11:13 22/12/2021

Trong năm 2021, Đảng ủy, Giám đốc CATP luôn quan tâm, chú trọng chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, thành phố và lực lượng CAND đến toàn thể cán bộ đảng viên, CBCS toàn lực lượng CATP.

Đảng ủy CATP thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL Công an Hải Phòng trong sạch, vững mạnh

 

Qua đó nhằm giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm cho CBCS. Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết nội bộ, đẩy mạnh “tự phê bình và phê bình”, góp phần XDLL Công an Hải Phòng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời cũng giúp CBCS Công an các đơn vị, địa phương ôn lại truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của dân tộc, đất nước và lực lượng CAND; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCS, nhất là CBCS trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19, cấp phát CCCD gắn chíp điện tử, lực lượng Công an xã, CBCS công tác tại các vùng khó khăn, thúc đẩy CBCS yên tâm công tác, hăng hái thi đua lập công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông