Chào mừng đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hải Phòng: Từ Đại hội đến Đại hội

10:30 10/10/2020

Tháng 4-1930, Đảng bộ Hải Phòng thành lập, đồng chí Nguyễn Đức Cảnh được cử làm Bí thư Thành ủy đầu tiên. Ngày 27-10-1962, Hải Phòng và Kiến An hợp nhất thành thành phố Hải Phòng, từ đó đến nay Đảng bộ thành phố đã qua 15 kỳ đại hội. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15-10-2020, Báo ANHP trân trọng giới thiệu những dấu ấn quan trọng qua các kỳ Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hải Phòng

          *Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 1963-1968: từ ngày 10 đến 14-7-1963, có 270 đại biểu chính thức và 27 đại biểu dự khuyết. Đại hội bầu BCH Đảng bộ thành phố khóa I gồm 31 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. Ban thường vụ có 9 đồng chí; đồng chí Hoàng Hữu Nhân được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Trần Kiên (Chủ tịch UBHC TP) và Lê Huy làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1968-1971: do hoàn cảnh chiến tranh, Đại hội tiến hành từ 4-4-1968 tại thôn Cẩm Văn (xã Quốc Tuấn, An Lão), có 140 đại biểu chính thức và 13 đại biểu dự khuyết. Bầu BCH khóa II gồm 28 Ủy viên chính thức và 7 Ủy viên dự khuyết. BTV 11 đồng chí; đồng chí Trần Kiên được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Tô Thiện, Lê Đức Thịnh (Chủ tịch UBHC TP), Đỗ Chính (Chính ủy Bộ tư lệnh Sư đoàn 350) làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1971-1974: từ 9 đến 14-8-1971, có 335 đại biểu chính thức. Bầu BCH khóa III gồm 21 Ủy viên chính thức, 1 Ủy viên dự khuyết. BTV 7 đồng chí; đồng chí Trần Kiên được bầu lại làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Lê Đức Thịnh, Đỗ Chính làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 1974-1976: từ 20 đến 23-3-1974, có 350 đại biểu chính thức. Bầu BCH khóa IV gồm 29 Ủy viên chính thức, 5 Ủy viên dự khuyết. BTV 9 đồng chí; đồng chí Trần Kiên được bầu lại làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Lê Đức Thịnh, Đỗ Chính làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 6 tháng do hoàn cảnh lịch sử): từ 11 đến 15-5-1976, có 349 đại biểu chính thức. Bầu BCH khóa V gồm 34 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. BTV 11 đồng chí; đồng chí Trần Kiên được bầu lại làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Đỗ Chính, Nguyễn Văn Bút làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 1976-1979: tiến hành 2 vòng, vòng 1 từ 8 đến 10-11-1976 có 450 đại biểu chính thức, vòng 2 từ 18 đến 21-5-1977 có 449 đại biểu chính thức. Bầu BCH khóa VI gồm 35 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. BTV 7 đồng chí; đồng chí Trần Đông được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Nguyễn Văn Bút, Đỗ Chính làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 1979-1982: từ 30-6 đến 4-7-1976, có 460 đại biểu chính thức, 36 đại biểu dự khuyết. Bầu BCH khóa VII gồm 41 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. BTV 11 đồng chí; đồng chí Bùi Quang Tạo được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Đoàn Duy Thành (Chủ tịch UBND TP), Nguyễn Văn Bút làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1982-1986: vòng 1 từ 11-1 đến 17-2-1982 có 466 đại biểu chính thức và 47 đại biểu dự khuyết, vòng 2 từ 12 đến 16-1-1983 có 464 đại biểu chính thức. Bầu BCH gồm 41 Ủy viên chính thức, 4 Ủy viên dự khuyết. BTV 13 đồng chí; đồng chí Đoàn Duy Thành được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Nguyễn Dần, Lê Thành Dương làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 1986-1990: từ 17 đến 21-10-1986, có 466 đại biểu. Bầu BCH khóa IX gồm 45 ủy viên chính thức, 13 ủy viên dự khuyết. BTV 13 đồng chí; đồng chí Lê Danh Xương được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Trương Quang Được, Trần Văn Thức làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 1991-1996: vòng 1 từ 23 đến 27-4-1991 có 429 đại biểu chính thức, vòng 2 từ 18 đến 21-10-1991. Bầu BCH khóa X gồm 54 ủy viên. BTV 13 đồng chí; đồng chí Lê Danh Xương được bầu lại làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Trần Văn Thức, Đào An làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 1996-2001: từ 7 đến 10-5-1996, có 349 đại biểu chính thức. Bầu 54 đồng chí vào BCH khóa XI. BTV 14 đồng chí; đồng chí Lê Danh Xương được bầu lại làm Bí thư Thành ủy (đến tháng 1-2000, đồng chí Tô Huy Rứa được TW điều về làm Bí thư Thành ủy), các đồng chí Trần Văn Thức, Trần Huy Năng làm Phó bí thư Thành ủy.

          *Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2001-2005: từ 2 đến 4-1-2001, có 300 đại biểu chính thức. Bầu 47 đồng chí vào BCH khóa XII. BTV 13 đồng chí; đồng chí Tô Huy Rứa được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Trần Huy Năng làm Phó bí thư Thành ủy. (năm 2003, đồng chí Nguyễn Văn Thuận được bầu làm Bí thư Thành ủy thay đồng chí Tô Huy Rứa chuyển về TW; tháng 7-2003, đồng chí Trịnh Quang Sử được bầu làm Phó bí thư Thành ủy; tháng 10-2004, đồng chí Đặng Văn Mấm được bầu làm Phó bí thư Thành ủy).

          *Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005-2010: từ 14 đến 17-12-2005, có 299 đại biểu chính thức. Bầu 49 đồng chí vào BCH Đảng bộ thành phố khóa XIII. BTV 12 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Thuận được bầu làm Bí thư Thành ủy, đồng chí Trịnh Quang Sử làm Phó bí thư Thành ủy. (năm 2006, đồng chí Dương Anh Điền được bầu làm Phó bí thư Thành ủy; năm 2008, đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm được TW điều động về làm Phó bí thư Thành ủy; năm 2010 đồng chí Nguyễn Văn Thành được bầu làm Phó bí thư Thành ủy).

          *Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2010-2015: từ 28-11 đến 1-12-2010, có 350 đại biểu chính thức. Bầu 55 đồng chí vào BCH khóa XIV. BTV 15 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Văn Thành làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Dương Anh Điền, Nguyễn Thị Nghĩa làm Phó bí thư Thành ủy. (tháng 4-2014, đồng chí Lê Văn Thành được bầu làm Phó bí thư Thành ủy; tháng 12-2014, đồng chí Dương Anh Điền được Bộ Chính trị chuẩn y làm Bí thư Thành ủy, thay đồng chí Nguyễn Văn Thành chuyển công tác về TW).

          *Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020: Từ ngày 21 đến 24-10-2015, có 350 đại biểu chính thức. Bầu 56 đồng chí vào BCH khóa XV. BTV 11 đồng chí; đồng chí Lê Văn Thành được bầu làm Bí thư Thành ủy, các đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa và Nguyễn Văn Tùng làm Phó Bí thư Thành ủy.

          Mỗi kỳ Đại hội là một mốc son đánh dấu từng chặng đường lịch sử, khẳng định quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành của Đảng bộ thành phố. Tại đại hội lần thứ XVI, với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.

Đại hội sẽ mở ra một trang sử mới, đưa Hải Phòng tiếp tục bứt phá, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông