Chi 183,151 tỷ đồng BHYT trong tháng 5

21:54 09/07/2018

Trong tháng 5, toàn thành phố chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) với số tiền 830,350 tỷ đồng cho 358.459 lượt người; lũy kế 3.983,589 tỷ đồng cho 1.680.378 lượt người, tăng 559,594 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, chi BHXH 647,199 tỷ đồng cho 171.317 người, lũy kế 3.195,129 tỷ đồng cho 828.878 người, tăng 367,616 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi từ nguồn ngân sách Nhà nước 172,019 tỷ đồng cho 63.737 người, lũy kế 868,159 tỷ đồng cho 320.938 người; chi từ nguồn quỹ BHXH 461,829 tỷ đồng cho 101.818 lượt người, lũy kế 2.261,541 tỷ đồng cho 481.646 lượt người; chi trợ cấp BHTN 13,351 tỷ đồng cho 5.762 người, lũy kế 65,429 tỷ đồng cho 26.294 người.

Chi BHYT 183,151 tỷ đồng cho 187.142 lượt bệnh nhân; lũy kế 788,460 tỷ đồng cho 851.500 lượt bệnh nhân, tăng 191,978 tỷ đồng (32,18%) so với cùng kỳ năm trước.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha