Chi bộ 3 Phòng PC64-CATP: Tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

17:06 14/09/2017

Chiều 14-9, Chi Bộ 3 (Đảng bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH PC64-CATP) tổ chức điểm Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong nhiệm kỳ 2015-2017 vừa qua, tập thể cán bộ Đảng viên Chi bộ 3 đã đồng tâm nhất trí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do lãnh đạo đơn vị phân công.

Trong đó chủ động tham mưu cho Giám đốc CATP tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cơ sở dữ liệu CCCD; cấp, quản lý thẻ CCCD; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Cấp ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 2017-2020 ra mắt Đại hội

Với tinh thần gắn bó đoàn kết, Chi bộ 3 luôn động viên nhau tích cực học tập, thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, điều lệ Đảng, thực hiện các phong trào thi đua do Đảng ủy, Giám đốc CATP phát động, đặc biệt là Nghị quyết TW về việc phê bình, tự phê bình, góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 3 không có Đảng viên nào bị kỷ luật về Đảng, 22/22 Đảng viên hàng năm phân loại đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ 3 phấn đấu đạt các tiêu chí của tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí tham gia Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Đồng chí Bùi Văn Phòng được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Thu Ninh