Chi đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP: Chú trọng bồi dưỡng, phát triển Đảng viên trẻ

18:25 23/06/2021

Chi đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP - CATP hiện có 47 cán bộ, đoàn viên. Trong đó có 20 đồng chí là Đảng viên sinh hoạt Đoàn. Thời gian qua, cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở, đơn vị luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đoàn đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, khó lường. Công tác đoàn vụ như: giới thiệu, tiếp nhận sinh hoạt Đoàn, đóng đoàn phí được cán bộ, ĐVTN đơn vị thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định. Năm 2020, đơn vị đã tổ chức Lễ Trưởng thành đoàn cho 4 đoàn viên, chuyển sinh hoạt đoàn cho 2 đoàn viên.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ, ĐVTN được đơn vị đặc biệt chú trọng. Ban Chấp hành Chi đoàn Cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Công an TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Công an trong tình hình mới; vận động cán bộ, ĐVTN thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu sớm trở thành Đảng viên” được đơn vị đẩy mạnh, thường xuyên chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xét kết nạp.

Trong năm 2020, đơn vị đã giới thiệu 2 đoàn viên ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 2 đoàn viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, 1 đồng chí được chuyển Đảng chính thức…

Năm 2021, Chi đoàn Cơ sở Phòng Cảnh sát THAHS&HTTP phấn đấu giới thiệu 3 đoàn viên ưu tú tham gia lớp học cảm tình Đảng, đề nghị Chi bộ kết nạp 1 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông