Chọn chủ đề năm 2014 là “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”

16:52 28/11/2013

Ngày 27-11, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 13, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013, bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2014...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, thành phố đã chủ động tranh thủ cao sự quan tâm của trung ương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu tăng cao hơn cùng kỳ năm trước, cụ thể: sản lượng hàng qua cảng đạt 51,94 triệu tấn, tăng 6,22%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7%; số lượng khách du lịch tăng 11,2%; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2,6 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân tiếp tục được đổi mới; tư tưởng cán bộ và nhân dân ổn định, chủ đề năm “Du lịch và đô thị” được triển khai hiệu quả…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề hạn chế cần phải giải quyết, cơ bản là: 6/17 chỉ tiêu kinh tế xã hội không đạt kế hoạch; tốc độ GDP tăng thấp so với những năm gần đây; chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 5,15%, thấp hơn mức bình quân cả nước; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá nhưng chưa đạt tốc độ theo dự toán được giao; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn khó khăn; việc điều chỉnh cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố chưa đạt kết quả rõ nét; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn tiềm ẩn phức tạp…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả tích cực thành phố đạt được trong năm qua. Trong đó nổi bật là tình hình kinh tế cơ bản ổn định và tiếp tục tăng trưởng; việc điều chỉnh mô hình kinh tế và tái cấu trúc doanh nghiệp bước đầu đã có kết quả tốt; công tác thực hiện chủ đề năm đã tạo ra nhiều sản phẩm rõ nét; tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế, nâng cao năng lực và hình ảnh của thành phố; an sinh xã hội được tập trung; vấn đề nông nghiệp - nông thôn - nông dân có nhiều khởi sắc; chủ động ứng phó và xử lý với nhiều vấn đề phức tạp; tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của TW, nhất là công tác xây dựng Đảng…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy, bám sát tinh thần của Thành ủy, triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp nhiệm vụ cho năm 2014; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tiếp tục điều chỉnh cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố; hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính; chú trọng phát triển và quản lý đô thị, đất đai cùng với đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; củng cố phát triển y tế, giáo dục đào tạo, văn hóa thể thao và khoa học công nghệ; đảm bảo quốc phòng an ninh, đẩy mạnh cải cách tư pháp, phòng và chống tham nhũng; tiếp tục đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân…

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành lưu ý: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều vấn đề đặt ra tác động đến sự phát triển của thành phố và đất nước. Vì vậy cần phải đối mặt với những thách thức và tập trung khắc phục những khó khăn, trong đó không thể xem nhẹ chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.  Phải tập trung nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, chủ động kiểm tra, giám sát, giải quyết tận gốc các vụ việc xảy ra.

Đồng chí nhấn mạnh: Bước sang năm 2014, bám sát các quan điểm của trung ương, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đặc biệt là Kết luận 72 về đẩy mạnh thực hiện NQ32 của Bộ Chính trị, toàn thành phố quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị cũng thống nhất lựa chọn chủ đề năm 2014 là “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”. LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông